Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Handel ludźmi - spotkanie z młodzieżą

Data publikacji 16.11.2018

Funkcjonariusz gnieźnieńskiej komendy, w ramach działań profilaktycznych spotkał się z uczniami SOSW nr 2 w Gnieźnie. Podczas spotkania omówił główne aspekty związane z ,,handlem żywym towarem’’ między innymi metody pozyskiwania osób, formy handlu, skalę tego zjawiska oraz metody niwelowania i unikania zagrożeń.

 

Czasy niewolnictwa czy transport niewolników do przymusowej pracy powinny być postrzegane, jako zjawisko z przeszłości i nie dotyczyć współczesnej cywilizacji. Rzeczywistość jest jednak inna. Proceder nadal istnieje, zmienił jedynie swoje oblicze. Procesy globalizacyjne, otwarcie granic, nasilenie się różnic społecznych w obrębie danego państwa bądź regionu sprawiają, że handel ludźmi w obecnych warunkach rynkowych staje się na nowo zajęciem wyjątkowo lukratywnym.

W ramach działań profilaktycznych profilaktyk społeczny asp. sztab. Krzysztof Socha spotkał się z uczniami SOSW nr 2 w Gnieźnie. Działania te były okazją do podniesienia świadomości młodych osób w zakresie rozpoznania zjawiska dotyczącego handlu ludźmi oraz przekazania podstawowych informacji, jak nie stać się jego ofiarą.

W trakcie spotkania z młodzieżą policjant omówił główne aspekty związane z handlem „żywym towarem”, metodami pozyskiwania osób, wskazując przy tym na różne formy i skalę tego zjawiska oraz sposoby niwelowania i unikania zagrożeń. Uczestnicy dowiedzieli się również, gdzie i jak szukać potrzebnej pomocy w sytuacji pojawiającego się niebezpieczeństwa.

Policjant przypomniał, że na zetknięcie się z grupami przestępczymi trudniącymi się handlem ludźmi narażone są szczególnie osoby planujące wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego życia ale również młodzi ludzie wyjeżdżający na wakacyjny wypoczynek.

 

Powrót na górę strony