Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Akcja Policji "Prędkość – zero tolerancji"

Data publikacji 28.07.2017

Wielkopolska Policja ukierunkowała swoje działania na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w ruchu drogowym. Bezpieczna jazda to warunek osiągnięcia celu podróży. Przedstawiamy dane statystyczne tylko z dwóch dni w naszym powiecie gnieźnieńskim...

 

Ten tydzień jest pilotażowym dla osiągnięcia lepszych wyników w ujawnianiu i represjonowaniu wykroczeń na przekraczaniu dopuszczalnych prędkości jazdy.

Policjanci będą działali w obszarze wykrywania przekroczeń prędkości przez motocykle i samochody osobowe zarówno w obszarze zabudowanym jak i poza nim.

Ponadto w nieprawidłowym parkowaniu pojazdów w rejonie przejść dla pieszych z małą widocznością.

Mundurowi zwrócą szczególna uwagę na nieprawidłowe zachowania się kierujących pojazdami względem niechronionych uczestników ruchu to jest nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, wyprzedzanie czy omijanie pojazdów na przejściach dla pieszych.

Funkcjonariusze będą sprawdzać stan trzeźwości kierujących oraz licznych naruszeń popełnianych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. Warto zatem poruszać się po drodze w poza obszarem zabudowanym po zmroku z elementami odblaskowymi a rowerzyści ze sprawnym oświetleniem.

Kierujący winni pamiętać podczas jazdy o pasach bezpieczeństwa oraz montowaniu urządzeń ochronnych.

Apelujemy o przestrzeganie zasad bezpiecznego podróżowania. Zero tolerancji ze strony Policji dla naszego bezpieczeństwa.

Poniżej przekazujemy do wiadomości dane statystyczne za minione dni z naszego powiatu.

 

Informacja o efektach działań "SMOG" przeprowadzonych w dniu 27.07.2017 na terenie działania KMP/KMP w Gnieźnie.
L.p. Działania SMOG liczba policjantów ruchu drogowewgo biorących udział w działaniach liczba innych policjantów biorących udział w działaniach liczba skontrolowanych pojazdów Pomiar z wykorzystaniem analizatora spalin
Jednostka liczba ujawnionych nieprawidłowości liczba analizatorów użytych w działaniach liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
ogółem
1 2 3 4 5 6 7 8
1 KMP/KPP 12 12 45 0 0 0
  26.07.2017r 27.07.2017r 28.07.2017r RAZEM
Łącznie w trakcie I i II zmiany W wyznaczonych 4 godz. działań Łącznie w trakcie I i II zmiany W wyznaczonych 4 godz. działań Łącznie w trakcie I i II zmiany W wyznaczonych 4 godz. działań Łącznie w trakcie I i II zmiany W wyznaczonych 4 godz. działań
Liczba policjantów RD biorących udział w działaniach 12 6 10       22 6
Liczba innych policjantów biorących udział w działaniach 0 0 0          
Liczba legitymowanych osób - ogółem 93 78 55          
Liczba skontrolowanych pojazdów – ogólnie: 93 78 55          
W tym samochodów osobowych 85 72 50          
amochodów ciężarowych 4 3 4          
busów 4 3 1          
autokarów 0 0 0          
motocykli 0 0 0          
motorowerów 0 0 0          
Liczba ujawnionych: wykroczeń - ogółem 0 0 0          
przestępstw z art. 178a§1 k.k. 0 0 0          
innych przestępstw 0 0 0          
wykroczeń z art. 87§1 k.w. 0 0 0          
wykroczeń z art. 87§2 k.w. 1 1 0          
wykroczeń z art. 87§1a k.w. 0 0 0          
Liczba nałożonych mandatów karnych z tytułu: ujawnionych wykroczeń ogółem – liczba 88 75 36          
za przekroczenie prędkości jazdy OGÓŁEM – liczba 78 70 33          
za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym 0 0 0          
za przekroczenia prędkości w obrębie przejść dla pieszych 4 2 1          
nieprawidłowe zachowanie kierujących wobec pieszy/rower – ogółem 0 0 0          
nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu – liczba 0 0 0          
nieudzielenie pierwszeństwa rowerzyście – liczba 0 0 0          
wyprzedzanie/omijanie na przejściu dla pieszych – liczba 0 0 0          
nieprawidłowe zachowanie pieszych - ogółem 0 0 0          
nieprawidłowe zachowanie rowerzystów - ogółem 0 0 0          
za inne wykroczenia 6 3 0          
                 
Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie 0 0 0          
Liczba zastosowanych pouczeń 0 0 2          
Zatrzymane dokumenty prawa jazdy (ogółem) 0 0 0          
prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym 0 0 0          
dowody rejestracyjne 5 4 4          

Pliki do pobrania

  • 88.89 KB
Powrót na górę strony