Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji w Gnieźnie

Data publikacji 27.07.2017

Gnieźnieńskie obchody Święta Policji stały się okazją do wręczenia awansów, wyróżnień i odznaczeń. Tego dnia policjanci i pracownicy Policji z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie odebrali z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Romana Kustera akty mianowania na wyższe stopnie policyjne i odznaczenia.

 

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. Policja Państwowa kiedy Marszałkiem Sejmu był Wojciech Trąmpczyński syn Ziemi Gnieźnieńskiej. Na pamiątkę tego wydarzenia współczesna Policja obchodzi swoje święto 24 lipca.

W tym roku policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie zorganizowali uroczystości w czwartek 27 lipca.

W intencji policjantów i policjantek, pracowników policji, a także ich rodzin o 8:45 w Kościele św. Michała (Patrona Policjantów) w Gnieźnie odprawiona została uroczysta Msza Święta, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz Kanonik Tomasz Głuszak. Ksiądz Kanonik w kazaniu odniósł się do etyki i moralności każdego funkcjonariusza wskazując na spójność życia w czasie i po służbie.

Tradycyjnie po Eucharystii funkcjonariusze Policji złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym policjantów z Gniezna i okolic, a zamordowanych w 1940 roku w Twerze. W imieniu policjantów i pracowników policji kwiaty złożyli: Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie mł.insp. Przemysław Kozanecki wraz ze swoim I Zastępcą nadkom. Sławomirem Sikorskim oraz Zastępcą mł.insp. Arturem Kuszem. Kwiaty złożyli licznie zgromadzeni parlamentarzyści, przedstawiciele władz lokalnych i samorządowcy oraz młodzież klas o profilu policyjnym wraz z Rafałem Macioszkiem Wicedyrektorem III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie. Monument znajduje się w Parku im. gen. Władysława Andersa i stanowi ważny element w kultywowaniu dobrej tradycji.

Podobnie jak w roku ubiegłym, uroczysta zbiórka połączona była z wręczeniem rozkazów i wyróżnień. Została zorganizowana w Auli Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. W uroczystej gali udział wzięli zaproszeni goście, wśród których obecni byli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster. Zaproszenie Komendanta gnieźnieńskiej jednostki przyjęli także parlamentarzyści i przedstawiciele władz lokalnych, a także służb i instytucji na co dzień współpracujących z naszą jednostką oraz duchowieństwo w osobie Księdza Kanonika Tomasza Głuszaka. Pośród nas był obecny Komendant Powiatowy Policji we Wrześni insp. Mariusz Łozowiecki.

Licznie zgromadziły się lokalne media. Na sali obecni byli także funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Szczególne miejsce zajęli przedstawiciele młodzieży z III Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie.

Głównym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i medali oraz aktów nominacji na wyższe stopnie policyjne. Łącznie na wyższe stopnie policyjne w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie awansowanych zostało 96 funkcjonariuszy.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Roman Kuster podziękował wszystkim policjantom i policjantkom, a także pracownikom Policji za służbę i zaangażowanie w każdym dniu i dodał, że bez wsparcia innych nie moglibyśmy realizować ustawowej misji.

Z okazji gnieźnieńskich obchodów Święta Policji Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie mł. insp. Przemysław Kozanecki złożył życzenia wszystkim policjantom i policjantkom oraz pracownikom Policji życząc dalszych sukcesów w służbie i w życiu rodzinnym. Ponadto podziękował za dotychczasową służbę na rzecz społeczeństwa i Ojczyzny.

Za służbę podziękował w imieniu pani Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego Beaty Tarczyńskiej, Wicestarosta Jerzy Berlik. Słowa podziękowania zostały skierowane do wszystkich funkcjonariuszy również przez  pana Prezydenta Miasta Gniezna Tomasza Budasza.

Dziękujemy wszystkim przybyłym a nie wymienionym z imienia na naszą uroczystą zbiórkę. Dziękują policjanci, policjantki i pracownicy Policji z Komedny Powiatowej Policji w Gnieźnie.

Powrót na górę strony