Informacja o efektach działań "NURD" - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o efektach działań "NURD"

Data publikacji 29.06.2017

W bieżących dniach na drogach powiatu gnieźnieńskiego przeprowadzana jest akcja pod kryptonimem "NURD". Oto jej wyniki z dnia 28 czerwca 2017 roku.

 

  28.06.2017r
Łącznie w trakcie I i II zmiany W wyznaczonych 4 godz. działań
Liczba policjantów RD biorących udział w działaniach 14 6
Liczba innych policjantów biorących udział w działaniach 0 0
Liczba legitymowanych osób - ogółem 59 15
Liczba skontrolowanych pojazdów – ogólnie: 39 5
W tym samochodów osobowych 58 5
samochodów ciężarowych 0 0
busów 0 0
autokarów 0 0
motocykli 0 0
motorowerów 1 0
Liczba ujawnionych: wykroczeń - ogółem 34 15
przestępstw z art. 178a§1 k.k. 0 0
innych przestępstw 0 0
wykroczeń z art. 87§1 k.w. 0 0
wykroczeń z art. 87§2 k.w. 4 0
wykroczeń z art. 87§1a k.w. 1 0
Liczba nałożonych mandatów karnych z tytułu: ujawnionych wykroczeń ogółem – liczba 48 13
nieprawidłowe zachowanie kierujących wobec pieszy/rower – ogółem 2 1
nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu – liczba 1 1
nieudzielenie pierwszeństwa rowerzyście – liczba 0 0
wyprzedzanie/omijanie na przejściu dla pieszych – liczba 0 0
za przekroczenie prędkości jazdy w obrębie przejść dla pieszych – liczba 0 0
nieprawidłowe zachowanie pieszych - ogółem 8 8
przekraczanie jezdni w nieprawidłowy sposób - liczba 0 1
przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych - liczba 9 6
nieprawidłowe zachowanie rowerzystów - ogółem 0 0
jazda rowerem wzdłuż po chodniku - liczba 0 0
jazda rowerem po przejściu dla pieszych - liczba 0 0
Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie 4 0
Liczba zastosowanych pouczeń 4 4
Zatrzymane dokumenty prawa jazdy (ogółem) 1 1
prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym 0 0
dowody rejestracyjne 4 0