Dobry początek - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dobry początek

Data publikacji 26.06.2017

Gnieźnieńscy policjanci uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej na temat zasad skutecznej pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej...

 

 

Dzisiaj 26 czerwca 2017 roku w domu na Osiedlu Orła Białego 20 w Gnieźnie należącym do Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej zostało przeprowadzone szkolenie pod nazwą „Dobry początek czyli zasady skutecznej pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej”.

Pośród zaproszonych licznych gości wykładu wysłuchali także funkcjonariusze gnieźnieńskiej Policji między innymi Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie nadkom. Mieczysław Napierała, którzy na co dzień służą swoim doświadczeniem i pomocą w tak trudnych sprawach.

Zajęcia zostały przeprowadzone w formie wykładu i prezentacji multimedialnej przez panią Agnieszkę Rusińską z Poznania. Warto zaznaczyć, że zaproszona prelegentka jest superwizorem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz kuratorem sądowym.

W czasie wykładu została omówiona także problematyka przeciwdziałania wtórnej wiktymizacji.

Przemoc domowa dotyka coraz większej liczby rodzin i związków pomiędzy kobietą a mężczyzną w Polsce. Gdy dochodzi do przemocy ofiary często milczą i nie chcą iść z tym problemem do organów ścigania. Milczą jak mówiła Agnieszka Rusińska „nawet dwadzieścia lat”.

Wyjątkową rolę pełni tutaj policjant dzielnicowy, który z urzędu ma pomagać ofiarom, aby dobry początek zmienił życie pokrzywdzonym.

Najważniejsze jest, aby uwierzyć osobie pokrzywdzonej, otoczyć ją wsparciem i doprowadzić sprawę do finału przed Sądem. Policja z racji swojej misji ma przerywać cykl przemocy w rodzinach i związkach ludzkich. Często osoby pokrzywdzone mieszkają w naszym sąsiedztwie. Nie bądźmy głusi na tak ważne problemy, które nas otaczają lub sami w nich uczestniczymy. Nie możemy mówić, że to nie nasza sprawa. Przemoc nie musi być tylko fizyczna, ale często zdarza się psychiczna, ekonomiczna i seksualna.

W związku z powyższym zwracamy się do osób, które boją się mówić o swojej tragedii, aby korzystały z pomocy jaką niesie Policja i jej funkcjonariusze. Do tego też została opracowana aplikacja „Moja Komenda”. Również telefon alarmowy 112 lub 997 jest do naszej dyspozycji.

Razem możemy dać dobry początek życia dla wielu kobiet i mężczyzn w naszym otoczeniu.