Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy między IPN a Komendą Główną Policji

Data publikacji 22.02.2017

21 lutego br. w siedzibie Biura Historii i Tradycji Policji KGP podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Główną Policji oraz Instytutem Pamięci Narodowej. Sygnowali je: dr Jarosław Szarek – Prezes IPN oraz nadinsp. dr Jarosław Szymczyk - Komendant Główny Policji. Jak podkreślił Komendant Główny Policji podpisane porozumienie „otwiera nowe kierunki współpracy w budowaniu pamięci o przeszłości i tożsamości formacji na przyszłość".

 

Współpraca IPN i KGP koncentrować się będzie przede wszystkim na działaniach edukacyjnych oraz kształtowaniu świadomości historycznej policjantów i społeczeństwa.

W zakresie edukacji obejmować będzie m.in. przedsięwzięcia i projekty edukacyjne adresowane do uczniów klas liceów ogólnokształcących lub techników, w których nauczane są przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, policjantów i osób zainteresowanych służbą w Policji (tzw. klasy mundurowe), a także wszystkich, którym bliska jest historia Policji Państwowej i jej wkład w dzieje Polski.

Drugim, niezwykle istotnym kierunkiem współpracy obu instytucji, będą wspólne działania na rzecz upamiętniania Policji Państwowej i jej funkcjonariuszy spoczywających w Polsce i poza granicami kraju, a także przedsięwzięcia mające na celu urządzanie i remonty grobów przedwojennych policjantów poległych na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego, w obronie Ojczyzny oraz ofiar represji totalitarnych w kraju i poza jego granicami. Wspólnym wysiłkiem będą także prowadzone badania nad wojennymi stratami osobowymi Policji Państwowej.

Prezes IPN dr Jarosław Szarek oraz Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – sygnatariusze porozumienia, podkreślili w swoich wystąpieniach wielką wagę świadomości historycznej i jej fundamentalne znaczenie w kształtowaniu postaw obywatelskich. Zwłaszcza wśród ludzi młodych, młodzieży szkolnej. "Dzisiejszej Policji - jako spadkobierczyni przedwojennych tradycji - zależy na kontynuowaniu wysiłku na rzecz państwa oraz edukowaniu młodzieży" powiedział Komendant Główny Policji.

Realizacja podpisanego porozumienia będzie polegać w szczególności na wsparciu merytorycznym w opracowaniu materiałów edukacyjnych; udostępnianiu dokumentów znajdujących się w posiadanych zbiorach historycznych  oraz pozyskiwanie materiałów z innych źródeł; delegowaniu swoich  pracowników w celu wygłaszania wykładów i prelekcji w związku z organizowanymi lekcjami i wystawami. Docelowo program edukacyjny, realizowany wspólnie przez IPN i Policję, ma objąć ok. 300 szkół ponadgimnazjalnych, w których kształci się ok. 22 tys. uczniów w mundurowych klasach policyjnych. Sygnowany dokument upoważnia też obie strony do korzystania z materiałów edukacyjnych i naukowych, zgromadzonych i wytworzonych w ramach wspólnych projektów.

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej i Komendą Główną Policji odbyło się w Gabinecie Historycznym Policyjnego Centrum Edukacji Społecznej przy ul. Orkana w Warszawie. W uroczystości, oprócz sygnatariuszy, uczestniczyli m.in. Justyna Skowronek – p.o. dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN, dr Adam Siwek – dyrektor Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN, Teresa Bracka – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939R.” z siedzibą w Katowicach, Michał Krzysztof Wykowski – prezes Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939R.”, Jarosław Olbrychowski – prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939R.” w Łodzi oraz nadkom. Zbigniew Bartosiak, p.o. dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji KGP.

Gościem honorowym uroczystości była Maria Czernek, ostatnia żyjąca "wdowa katyńska" po st. post. Janie Borkowskim, pełniącym przed wojną służbę w Policji Państwowej jako telegrafista. Po sowieckiej agresji z 17 września 1939 roku st. post. Borkowski dostał się do niewoli; osadzono go w obozie w Ostaszkowie. Sowieci zamordowali go wiosną 1940 roku w siedzibie NKWD w Kalininie (Twerze). Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

W dalszej części spotkania Jarosław Olbrychowski - prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939R.” w Łodzi, odczytał decyzję Zarządu Stowarzyszenia o nadaniu nadinsp. dr. Jarosławowi Szymczykowi, Komendantowi Głównemu Policji - „Krzyża Miednoje 1940”, za wybitne zasługi w upamiętnianiu tragicznych losów przedwojennych policjantów oraz wzorową współpracę ze stowarzyszeniami „Rodzin Policyjnych 1939R.” Aktu dekoracji dokonał prezes Stowarzyszenia Jarosław Olbrychowski wraz gościem honorowym uroczystości, panią Marią Czernek.

Następnie ks. Jan Kot – naczelny kapelan Policji, odczytał list biskupa polowego WP Józefa Guzdka, gen. brygady, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji, adresowany do uczestników uroczystości. Podkreślił w nim znaczenie zawartego porozumienia dla przywracania tożsamości funkcjonariuszy Policji Państwowej, pomordowanym na Wschodzie, oraz kształtowania świadomości historycznej społeczeństwa.

Zwieńczeniem uroczystości było otwarcie wystawy pt. „Policja Państwowa 1919-1939” przez Komendanta Głównego Policji oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wystawa  przygotowana została przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP na podstawie materiałów otrzymanych z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

(BHiTP/IPN/ar)

Foto IPN

Powrót na górę strony