Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste otwarcie nowo powstałego budynku

Data publikacji 30.09.2016

Przykładowy obrazDzisiaj odbyło się uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanego i nowo powstałego budynku Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Otwarcia dokonał zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach w obecności senatorów, posłów, kadry kierowniczej wielkopolskiej policji, wojewody wielkopolskiego, starosty gnieźnieńskiego, wiceprezydenta Gniezna, samorządowców, przedstawicieli związków zawodowych, klas o profilu policyjnym, szefów służb współpracujących na co dzień z Policją oraz policjantów i pracowników gnieźnieńskiej komendy. Zmodernizowany obiekt spełnia wszelkie standardy policyjnej placówki, gwarantuje należyty poziom obsługi interesantów i zapewnia należny komfort pracy załodze.

 

30 września br. odbyło się uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanego i nowo powstałego budynku Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Uroczystość poprzedziła msza święta w Katedrze Gnieźnieńskiej koncelebrowana przez Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka oraz przemarsz ulicami miasta kompanii honorowej i orkiestry wraz z zaproszonymi gośćmi i uczniami klas o profilu policyjnym z III LO do siedziby komendy.

Otwarcia budynku dokonał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach w obecności senatorów, posłów, Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Tomasza Trawińskiego, Starosty Gnieźnieńskiego Beaty Tarczyńskiej, Zastępcy Prezydenta Gniezna Michała Powałowskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie mł. insp. Przemysława Kozaneckiego, zaproszonych gości oraz policjantów i pracowników gnieźnieńskiej komendy. W czasie przemówienia zastępca KGP skierował do zgromadzonych słowa uznania i gratulacje, podziękował też władzom powiatu i miasta za wsparcie, wręczając medale za zasługi dla Policji Staroście Gnieźnieńskiemu Pani Beacie Tarczyńskiej i Prezydentowi Gniezna Panu Tomaszowi Budaszowi. Policjantom i pracownikom cywilnym gnieźnieńskiej komendy życzył zadowolenia z nowych warunków w jakich będą służyć mieszkańcom.

Następnie nadinsp. Tomasz Trawiński wręczył również akt powołania na stanowisko Komendantowi Powiatowemu mł. insp. Przemysławowi Kozaneckiemu, który dotychczas pełnił obowiązki na tym stanowisku.

Dzisiejsze wydarzenie było również okazją do uroczystego przekazania nowego radiowozu z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Kłecku. Realizacja zakupu auta mogła zostać sfinalizowana dzięki gminom Kłecko, Kiszkowo i Mieleszyn, które partycypowały w kosztach. Kluczyki do pojazdu wręczył Zastępca Komendanta Głównego i Starosta Gnieźnieński. Auto w obecności darczyńców poświęcił abp. Wojciech Polak. 


Prace modernizacyjne polegały na kompleksowym remoncie starego budynku oraz dobudowaniu do już istniejącego pięciokondygnacyjnego gmachu. Komenda została wyposażona w nowy sprzęt teleinformatyczny, a także w windę z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Powstała czterostanowiskowa strzelnica, nowe pomieszczenia garażowe, kojce dla psów służbowych. Podczas kilkumiesięcznego remontu istniejącego budynku zostały wykonane prace termo-modernizacyjne budynku. Pojawiły się także nowe elementy identyfikacji wizualnej, w tym logo i tablice informacyjne.

Po uroczystościach przeprowadzonych zgodnie z ceremoniałem, z udziałem policyjnej orkiestry z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wrocławia oraz kompanii honorowej z KWP w Poznaniu, wszyscy goście mogli zwiedzić pomieszczenia, w których na co dzień pracować będą gnieźnieńscy policjanci.

 

 

 

Przykładowy obraz
 
Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
Przykładowy obraz
 
Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
Przykładowy obraz
 
Przykładowy obraz
 
Przykładowy obraz
 
Przykładowy obraz
 
Przykładowy obraz
 
Przykładowy obraz
 
Przykładowy obraz
 
Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
Przykładowy obraz
 
Przykładowy obraz
 
Przykładowy obraz
 
Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 

 

Powrót na górę strony