Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KGP - Blisko trzy czwarte Polaków dobrze ocenia swoją Policję

Data publikacji 29.09.2016

Przykładowy obraz

Większość Polaków (72%) dobrze ocenia działalność policji. Z badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, zrealizowanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej w dniach 8-15 września 2016 roku wynika, że policja jest najwyżej ocenianą służbą mundurową.

Powrót na górę strony