Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo w parafii

Data publikacji 16.09.2016

Przykładowy obrazNa terenie Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie odbyła się debata społeczna. Tym razem policjanci spotkali się z duchowieństwem z powiatu gnieźnieńskiego. Omówiono między innymi zagrożenia, z którymi mogą spotkać się duszpasterze i odpowiadano na pytania.

 

„Bezpieczeństwo w parafii”- to temat debaty społecznej, która odbyła się na terenie Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w dniu 14 września br. w Gnieźnie. Podstawowym celem spotkania było poznanie opinii i oczekiwań księży w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenach parafii naszego powiatu. Dyskusja została poprzedzona szkoleniem w wykorzystaniem prezentacji dotyczącej obszarów bezpieczeństwa osób i mienia, zabytków związanych z duszpasterstwem. Policjanci wskazywali sposoby właściwego zabezpieczania mienia, bezpieczeństwa seniora i w cyberprzestrzeni, terroryzmu, i przemocy w rodzinie.

Podczas debaty każda ze stron podkreślała, że tylko wspólne działania funkcjonariuszy, w tym dzielnicowych i księży przyczynią się do ograniczenia przestępczości oraz aktów wandalizmu na terenie parafii.

 

 

Przykładowy obraz
 
Przykładowy obraz
 
Przykładowy obraz

 

Powrót na górę strony