Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy w organizacji turniejów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drog

Data publikacji 12.09.2016

Przykładowy obrazPopularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów o ruchu drogowym, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania na drodze, a także zwiększenie świadomości zagrożeń w ruchu drogowym – to główne założenia podpisanego 9 września 2016 r. „Porozumienia o współpracy w zakresie organizowania i przeprowadzania edukacyjnych turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.


 

Sygnatariuszami porozumienia są minister edukacji narodowej Anna Zalewska, minister spraw wewnętrznych i administracji, reprezentowany przez wiceministra Jarosława Zielińskiego, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, Komendant Główny Policji, reprezentowany przez nadinspektora Jana Lacha, oraz prezes Polskiego Związku Motorowego Andrzej Witkowski.

Celem turniejów jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów o ruchu drogowym, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania na drodze, a także zwiększenie świadomości zagrożeń w ruchu drogowym. Młodym ludziom przekazywana jest również wiedza na temat zasad pierwszej pomocy.

Porozumienie o współpracy stwarza warunki do  działań na rzecz poprawy stanu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego na wszystkich etapach edukacji szkolnej bowiem turnieje odbywają się w całym kraju na poziomie wszystkich szczebli samorządów. Każda edycja kończy się ogólnopolskimi finałami. Uczestniczą w nich zarówno szkoły podstawowe, jak i gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Należy tu podkreślić, że problematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest wpisana do rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”, którego koordynatorem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Turnieje są bardzo ważnym przedsięwzięciem w dziedzinie działalności profilaktyczno-edukacyjnej. Dopingują dzieci i młodzież do nauki przepisów prawa o ruchu drogowym. Uczestnicząc w turniejach uczniowie bawiąc się zdobywają wiedzę, która procentuje w dorosłym życiu. Ocenia się, że każdego roku do zawodów przystępuje ponad 200 tys. dzieci i młodzieży.

Turnieje brd mają długoletnią tradycją, w 2016 roku turniej dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych odbył się już po raz 39. dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych po raz 20.

W ramach realizacji Porozumienia przedstawiciele Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji uczestniczą w pracach komitetu organizacyjnego turniejów, do którego zadań należy nadzór na całością przebiegu kolejnych edycji tego przedsięwzięcia, m.in. redagowanie regulaminów, współpraca z regionalnymi komitetami organizacyjnymi, kuratoriami oświaty, przedstawicielami wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, instytucjami i organizacjami na szczeblu centralnym będącymi współorganizatorami turniejów.  Przedstawiciel BRD KGP pełni funkcję sędziego głównego turniejów.

 

źródło - KGP

Powrót na górę strony