Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zasady bezpiecznej jazdy na rowerze

Data publikacji 08.09.2016

Przykładowy obrazRozpoczął się rok szkolny. Część uczniów dojeżdża do szkoły rowerem. Niewłaściwe postępowanie młodych rowerzystów wynika często z braku odpowiedniego przeszkolenia lub wiedzy. Dlatego policja działając prewencyjnie przypomina przepisy i zasady bezpiecznej jazdy.

 

Zasady bezpiecznej jazdy na rowerze:

 

 • Używaj sprawnego i w pełni wyposażonego roweru.
 • W czasie jazdy używaj kasku.
 • Dokładnie rozejrzyj się zanim ruszysz.
 • W miarę możliwości korzystaj z drogi dla rowerów.
 • Przestrzegaj przepisów drogowych.
 • Przed skrzyżowaniem, wyjazdami z bocznych ulic trzymaj zawsze dłoń na hamulcu.
 • Nie wymuszaj pierwszeństwa przejazdu.
 • Zawsze sygnalizuj zamiar skrętu.
 • Stosuj zasadę ograniczonego zaufania.
 • Jadąc, zawsze trzymaj kierownicę.
 • Nigdy nie ścinaj zakrętów.
 • W czasie jazdy zawsze zachowuj szczególną ostrożność. Nie ryzykuj i nie zachowuj się brawurowo na drodze!
 • Nie wsiadaj na rower podczas złej widoczności – w czasie mgły czy ulewnego deszczu – w takich warunkach łatwo o wypadek.

 

Przypominam, że rower powinien być wyposażony:

 • z przodu - w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,
 • z tyłu - w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające,
 • co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec,
 • w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.   

Przepisy ruchu drogowego tego nie wymagają, nie mniej zalecane jest korzystanie przez rowerzystę z kasku ochronnego i elementów odblaskowych umieszczonych w widocznych miejscach na ubraniu rowerzysty.

 

A co o rowerzystach mówi art. 33. Ustawy Prawo o ruchu drogowym?

1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

1a. Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5.

2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;

2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;

3) czepiania się pojazdów.

3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4. (uchylony).

5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1–3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

Powrót na górę strony