Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysta odprawa z Komendantem ze słowami życzeń i podziękowań

Data publikacji 15.06.2016
Przykładowy obrazPan Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie insp. Artur Sobolewski zwołał całe kierownictwo podległej sobie Jednostki, celem przeprowadzenia uroczystej odprawy przed przekazaniem urzędu nowemu Komendantowi. Poszczególne piony i Wydziały przekazały słowa podziękowań ustępującemu panu Komendantowi

W dniu dzisiejszym to jest 15 czerwca 2016 roku została przeprowadzona uroczysta odprawa z panem insp. Arturem Sobolewskim Komendantem Powiatowym Policji w Gnieźnie. Przed przybyciem wszystkich odpowiedzialnych współpracowników w kierowaniu Jednostką podeszli ze słowami podziękowania funkcjonariusze Wydziału Prewencji. W imieniu wszystkich funkcjonariuszy słowa wdzięczności przekazał pan Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Janusz Warda. Chwila była wyjątkowa i podniosła.

Dokładnie o godzinie 10:00 rozpoczęła się odprawa o podniosłym znaczeniu. Pan Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie zwrócił się do zebranych przedstawiciel kierownictwa wszystkich pionów słowami pełnymi troski i zadowolenia za wspólnie spędzony 6 letni czas. Pan Komendant powiedział między innymi: „aby funkcjonariusze w swojej służbie widzieli drugiego człowieka i by służba nie była dla nich udręką to stanie się to tylko wtedy, gdy będą tworzyć i czuć dobrą atmosferę w Jednostce”. Na odprawie zostały również poruszone istotne i bieżące sprawy z funkcjonowania Jednostki  w perspektywie przygotowań na przyjęcie nowego Komendanta w dniu 17 czerwca 2016 roku. Na zakończenie odprawy poprosił o głos pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Robert Recki, który w zwięzłych słowach podziękował za całokształt służby i obecności pana Komendanta insp. Artura Sobolewskiego w Gnieźnieńskiej Policji. Następnie nastały gromkie brawa. Odprawa zakończyła się z bijącym sercem i wspólną pamiątkową fotografią.

Po odprawie panu Komendantowi podziękowali  funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego na czele z Naczelnikiem nadkom. Karolem Sekula i przekazali słowa wdzięczności za lata spędzone w gnieźnieńskiej Jednostce.

Podobnie pracownicy służb wspomagających to jest funkcjonariusze i pracownicy policji wręczając okolicznościowy upominek wraz z wiązanką kwiatów panu Komendantowi przekazali słowa podziękowania i wdzięczności za współpracę. Słowa zostały wypowiedziane w atmosferze miłego pożegnania i wspomnień.

 Przykładowy obraz

Przykładowy obraz

Przykładowy obraz

Przykładowy obraz

Przykładowy obraz

Przykładowy obraz

Przykładowy obraz

Przykładowy obraz

Przykładowy obraz

Przykładowy obraz

Jednym słowem: Dziękujemy Panie Komendancie.

Powrót na górę strony