Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne życie seniorów - spotkanie w Gnieźnie

Data publikacji 13.05.2016

Przykładowy obrazPolski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów nr 8 z Gniezna zaprosił profilaktyka społecznego gnieźnieńskiej komendy na spotkanie w Gnieźnie przy ul. Budowlanych 2. Tematem spotkania były kradzieże i oszustwa na szkodę seniorów. Na sali Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgromadziło się ponad 40 osób.

We wtorek 10 maja br. na zaproszenie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów nr 8 z Gniezna został przeprowadzony wykład przez funkcjonariusza gnieźnieńskiej Policja sierż. sztab. Arkadiusza Wieczorka na temat oszustw popełnianych wobec osób starszych. Spotkanie zostało opracowane na podstawie Poradnika wydanego w 2015 roku między innymi przez Komendę Wojewódzką  Policji w Poznaniu pod tytułem „Bezpieczne życie seniorów”. Jak zauważamy we wstępie ww. publikacji zmienia się obecnie struktura pokoleniowa polegająca na starzeniu się społeczeństwa, co przy jednoczesnym spadku przyrostu naturalnego sprawia, że wzrasta liczba seniorów.

Do tej właśnie grupy wiekowej Policja kieruje swój program profilaktyczny, a po ocenie danych statystycznych popełnianych przestępstw wobec osób starszych staje się on priorytetem.

Policja z mocy ustawy prowadzi wiodącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa, gdzie w parze z działaniami funkcjonariuszy ma iść edukacja społeczna w zakresie uświadamiania osobom starszym wpływ prawidłowych zachowań na ich własne bezpieczeństwo. Zagrożenia  oszustwami są  w obecnych czasach zjawiskiem powszednim. Sprawcy korzystają z wyjątkowej dobroci, życzliwości i zaufania jakim darzą seniorzy każdego napotkanego człowieka.

Wykład, który został przeprowadzony w miłej i radosnej atmosferze. Zebrani byli żywo zainteresowani tematem oszust na tak zwaną metodę „na wnuczka”. Uczestnicy zadawali liczne pytania i dzielili się swoimi cennymi doświadczeniami. W wielu przypadkach okazało się, że są czujni i roztropni.  Pojawił się wspólny postulat, aby takich spotkań było więcej. Kolejne zaplanowano na jesień tego roku.

 

Przykładowy obraz
 

 

Przykładowy obraz
Powrót na górę strony