ZNICZ 2015 - Bezpieczeństwo zależy od nas! - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ZNICZ 2015 - Bezpieczeństwo zależy od nas!

Data publikacji 28.10.2015

Przykładowy obraz 

BARDZO LICZYMY NA TO, ŻE TE DNI PAMIÊCI I ZADUMY, BÊD¡ JEDNOCZEŚNIE DNIAMI BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIÊ PO DROGACH, A NIE DNIAMI KOLEJNYCH DROGOWYCH TRAGEDII”

Policjanci służby ruchu drogowego
woj. wielkopolskiego

 
DZIAŁANIA „ZNICZ 2015" 

Działania pod kryptonimem „ZNICZ", polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa podczas obchodów Święta Zmarłych, na stałe wpisały się w kalendarz poczynań policji, jak również w krajobraz polskich dróg. Tradycyjnie już w tym okresie będziemy mieli do czynienia ze wzmożonym ruchem na drogach, a co za tym idzie utrudnieniami w płynnej jeździe, szczególnie w rejonach cmentarzy. Dodatkowo niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym będzie mieć jesienna, czasem bardzo zmienna aura. To wszystko przyczynia się do wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

JAK BYŁO W 2014 ROKU?

Było względnie bezpiecznie. Dopisali wielkopolscy kierowcy. Apele o korzystanie ze środków komunikacji zbiorowej przyniosły efekty.

Tak w skrócie można podsumować działania „Znicz - 2014” przeprowadzone na terenie naszego województwa.

Bez większych przeszkód odbywał się ruch wokół największych nekropolii woj. wielkopolskiego. Kierujący, którzy wybrali się na cmentarze samochodami ze zrozumieniem przyjmowali konieczność poruszania się w bardzo wolnym tempie, szczególnie w pobliżu poznańskiego cmentarza na Junikowie. Stosowali się również, bez zastrzeżeń, do poleceń policjantów kierujących ruchem na newralgicznych skrzyżowaniach. Z roku na rok coraz więcej poznaniaków wybrało tramwaj i autobus, jako środek komunikacji w dotarciu do cmentarzy, co nie pozostaje bez korzystnego wpływu na zatłoczenie ulic w pobliżu nekropolii.

WYPADKI

Niestety, nie obyło się również bez wypadków drogowych i to tych najtragiczniejszych w skutkach. W 14 wypadkach zginęły 4 osoby, a 14 zostało rannych; odnotowano również 226 kolizji drogowych.

31.10.2014 r. (piątek)
6 wypadków drogowych, 2 osoby zabite, 5 osób rannych, 105 kolizji,

01.11.2014 r. (sobota)
6 wypadków drogowych, 9 osób rannych, 62 kolizje,

02.11.2014 r. (niedziela)
2 wypadki drogowe, 2 osoby zabite, 59 kolizji.

NIETRZEŹWI

Podczas trzydniowych działań „Znicz 2014” wielkopolscy policjanci zatrzymali 98 nietrzeźwych kierujących; osób, których jazda mogła zakończyć się tragicznie, mogła również zakończyć czyjeś życie.

CZY BÊDZIE BEZPIECZNIE? – TO ZALEŻY OD NAS WSZYSTKICH

Policyjne działania „ZNICZ 2015" już się rozpoczęły. Policjanci pełnią służbę w rejonie największych nekropolii naszego województwa, a największe nasilenie ruchu spodziewanie jest w dniach od 30.10 do 01.11.2015r.

Głównym zadaniem policjantów pełniących służbę w rejonach cmentarzy jest zapewnienie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego szczególnie w pobliżu cmentarzy i na drogach dojazdowych, eliminowanie z ruchu nietrzeźwych jego uczestników, kontrola właściwego używania świateł zewnętrznych pojazdu oraz udzielanie informacji zainteresowanym o czasowych zmianach komunikacyjnych w organizacji ruchu.

Apelujemy o bezwzględne podporządkowanie się poleceniom policjantów kierujących ruchem, o dostosowanie prędkości jazdy do panujących warunków drogowych, parkowanie w miejscach wyznaczonych oraz o używanie elementów odblaskowych przez pieszych – co znacznie poprawia poziom ich bezpieczeństwa – szczególnie przez pieszych poruszających się po zmierzchu, poza terenem zabudowanych – co jest prawnym obowiązkiem.

ZAKAZ RUCHU CIÊŻARóWEK!

W dniach 31.10 i 01.11.2015 r. obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, i tak:

31 października 2015 r. w godz. 18.00-22.00

01 listopada 2015 r. w godz. 08.00-22.00
 
źródło - KWP w Poznaniu