Debata o bezpieczeństwie - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata o bezpieczeństwie

Data publikacji 30.09.2015

Przykładowy obraz29 września w Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie się III edycja debaty społecznej pod hasłem „Decydujmy wspólnie". Tematem rozmów pomiędzy przedstawicielami policji, władz wojewódzkich i samorządowych oraz społeczeństwem było szeroko rozumiane bezpieczeństwo na terenie miasta i powiatu gnieźnieńskiego. Na pytania mieszkańców naszego miasta i powiatu odpowiadali: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał Kozłowski,  Zastępca Dyrektora Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Waldemar Paternoga, Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie insp. Artur Sobolewski, Starosta Gnieźnieński Beata Tarczyńska, Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz.

 

Podczas III edycji, a pierwszej w tym roku debaty społecznej mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa publicznego. W spotkaniu wzięło udział około 300 osób, a gośćmi specjalnymi byli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał Kozłowski,  Zastępca Dyrektora Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Waldemar Paternoga, Starosta Gnieźnieński Beata Tarczyńska, Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz. Gospodarzem spotkania był Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie insp. Artur Sobolewski, który po przedstawieniu przez moderatora założeń spotkania omówił wnioski z poprzedniej debaty i przedstawił skalę zagrożeń w wybranych dziedzinach.

Następnie głos zabrali uczestnicy debaty, którzy dzielili się swoimi sądami, opiniami i sugestiami w kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Poruszane tematy były bardzo zróżnicowane i nie zawsze dotyczyły zagadnień leżących w kompetencjach Policji. Dotyczyły na ogół bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Wymienić należy kwestię karania mandatami karnymi osób za łamanie przepisów, brak szkoleń w tym zakresie dla seniorów, mierzenia hałasu emitowanego przez motocykle, podejmowanych działań w zakresie żebractwa, prośba o dokończenie nawierzchni drogi na ul. Skrajnej, poruszono temat wandalizmu i spożywania alkoholu na ul. Łubieńskiego, Dąbrówki, Chrobrego i Sobieskiego, funkcjonowania monitoringu miejskiego, cyberprzemocy, wybudowania kładki dla pieszych nad ul. Poznańską, przekraczania dozwolonej prędkości przez samochody ciężarowe w miejscowości Wierzbiczany.

Odpowiedzi na zadawane pytania udzielali Komendant Powiatowy Policji, zaproszeni goście, a także I zastępca komendanta i naczelnik wydziału ruchu drogowego. Policjanci gnieźnieńskiej komendy usłyszeli też miłe słowa uznania i wdzięczności od zgromadzonych za swoją codzienną służbę oraz zapewnienia dalszej współpracy. Na zakończenie komendant powiatowy powiedział, że wszelkie zgłoszone sugestie i uwagi zostaną uwzględnione, a zgłoszone przypadki wyjaśnione.

 

 

Przykładowy obraz
 
Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
 
Przykładowy obraz
 
 
Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz