Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nie daj się oszukać - sprawdź paragon

Data publikacji 16.07.2015

Przykładowy obraz7 lipca br. Ministerstwo Finansów rozpoczęło kolejną edycję paragonowej akcji edukacyjnej pod hasłem: „Nie daj się oszukać – Sprawdź paragon”. Kampania ma na celu zachęcenie kupujących do pobierania i sprawdzania paragonów wydawanych z kas rejestrujących. W tym roku, Ministerstwo Finansów szczególną uwagę konsumentów zwraca na to, że nie każdy wydawany paragon jest fiskalnym potwierdzeniem zrealizowanej operacji. Niektórzy sprzedawcy wystawiają paragony niefiskalne i w ten sposób unikają płacenia podatków oraz przyczyniają się do rozwoju szarej strefy. Stanowią też nieuczciwą konkurencję wobec sprzedawców postępujących zgodnie z prawem.

 

„Zjawisko to nie jest powszechnie znane, ma jednak negatywny wpływ nie tylko na kondycję całego społeczeństwa jako odbiorcy usług finansowanych przez państwo, jak edukacja czy bezpieczeństwo, ale również na uczciwą konkurencję w poszczególnych branżach. Stąd decyzja o rozszerzeniu zakresu kampanii paragonowej" – mówi wiceminister finansów, pełnomocnik rządu ds. informacji i edukacji finansowej Izabela Leszczyna. "Wierzę, że nasza akcja będzie cieszyć się dużym społecznym zainteresowaniem, bo propaguje takie wartości jak uczciwość i współodpowiedzialność za państwo" – dodaje.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie stanowiące, że w przypadku świadczenia takich czynności jak np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, prawnicze, usługi opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne konieczne jest stosowanie kas rejestrujących. Niemniej jednak przy wprowadzaniu wymogu bezwzględnego ewidencjonowania zdecydowano się na wprowadzenie okresu przejściowego na zainstalowanie kasy (2-3 miesięcy od rozpoczęcia ich wykonywania). Oznacza to, że podatnik nowootwierający działalność gospodarczą np. w zakresie usług fryzjerskich (który nie prowadził wcześniej w ogóle działalności) ma 2-3 miesięcy (w zależności od tego kiedy w miesiącu dokona pierwszej czynności) na zainstalowanie kasy.

Przykładem branży, w której zjawisko paragonów niefiskalnych jest szczególnie zauważalne, jest gastronomia. Jako paragon funkcjonuje tu często tzw. rachunek lub paragon kelnerski. Zjawisko to dokumentuje felieton przygotowany przy użyciu ukrytej kamery na potrzeby Wielkiego Testu o Podatkach, zrealizowany przez Telewizję Polską.

Dlatego właśnie MF zwraca uwagę konsumentów nie tylko na egzekwowanie paragonu – prosi również o jego sprawdzenie. Każdy paragon fiskalny zawiera charakterystyczne elementy, takie jak:

  • centralnie umieszczony napis paragon fiskalny;
  • NIP wystawcy, jego nazwę i adres;
  • nazwę towaru lub świadczonej usługi;
  • cenę;
  • logo i numer unikatowy kasy.


Akcja skierowana jest przede wszystkim do konsumentów, bo to oni otrzymują paragony i mają możliwość ich sprawdzenia. MF chce zwrócić uwagę, że zarówno w przypadku niewydania paragonu, jak również wydania paragonu niefiskalnego, wartość podatku i tak z reguły jest pobierana od konsumenta. To konsument płaci podatek w cenie towaru lub usługi, podatek który nie zawsze trafia do budżetu, czasem do „kieszeni" nieuczciwego sprzedawcy.

Pamiętajmy: paragon fiskalny jest dowodem uczciwie prowadzonej działalności sprzedawcy. Poprzez włączenie się do naszej kampanii, wspierasz samego siebie – walczysz z oszustwami i wspierasz rozwój naszego państwa.

 

źródło - KGP

Powrót na górę strony