Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsze półrocze 2015 roku: jest bezpieczniej

Data publikacji 10.07.2015

Przykładowy obrazPrzestępczość w Polsce spada, rośnie natomiast poczucie bezpieczeństwa obywateli. W pierwszym półroczu 2015 r. policja odnotowała mniej kradzieży, pobić i rozbojów niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Jak wynika z Polskiego Badania Przestępczości 2015, prawie 80% Polaków czuje się bezpiecznie po zmroku w swojej okolicy.

 

Spadek przestępczości

Pierwsza połowa tego roku przyniosła znaczny spadek przestępczości w Polsce. Analiza dokonana na podstawie liczby wszczętych przez Policję postępowań w sprawach o przestępstwa pokazuje, że pozytywne trendy w zakresie walki z przestępczością się utrzymują. Ogólna liczba przestępstw była o ponad 20 tysięcy mniejsza niż przez pierwsze sześć miesięcy zeszłego roku (w okresie I-VI 2015 r. wszczęto 390 416 postępowań karnych, a w pierwszym półroczu 2014 r. - 411 004). Szczególnie ważny jest spadek przestępstw kryminalnych, czyli tych najbardziej dolegliwych i uciążliwych dla obywatela. Od stycznia do czerwca 2015 r. wszczęto ich 278 093, czyli o prawie 21 tysięcy mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Mniej kradzieży, włamań, rozbojów, pobić

Spadek liczby przestępstw dla zwykłego obywatela wiąże się z mniejszym ryzykiem bycia ofiarą przestępstwa. Szczególną wagę Policja przykłada do walki z przestępczością dotkliwą społecznie, czyli kradzieżami, włamaniami, rozbojami czy pobiciami. W przypadku wszystkich najważniejszych kategorii przestępstw, zarówno przeciwko życiu i zdrowiu, jak też przeciwko mieniu, Policja odnotowała spadek liczby wszczętych postępowań w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W okresie styczeń-czerwiec 2015 roku w 7 głównych kategoriach przestępstw we wszystkich garnizonach Policji wszczęto 149 656 postępowań, czyli o 19 477 mniej niż w 2014 roku.

Spadki w liczbach wszczętych postępowań są następujące:

Rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze – spadek z 4 818 do 4 133;
Kradzież z włamaniem – spadek z 45 972 do 40 606;
Kradzież samochodu i poprzez włamanie – spadek z 6 765 na 5 898;
Kradzież mienia – spadek z 81 527 na 70 981;
Uszczerbek na zdrowiu – spadek z 8 623 na 8 149;
Uszkodzenie mienia – spadek z 24 798 na 23 001;
Bójka i pobicie – spadek z 3 675 na 3 199.

Ocena społeczna Policji 

W parze ze spadkiem przestępczości w Polsce idzie społeczna poprawa poczucia bezpieczeństwa. Jak wynika z najnowszego Polskiego Badania Przestępczości (PBP 2015 r.), przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie 17 tysięcy osób, ponad trzy czwarte Polaków (78,1%) czuje się bezpiecznie podczas spacerów po zmroku w okolicy swojego miejsca zamieszkania.

W porównaniu z deklaracjami z roku ubiegłego zmalał lęk przed niektórymi zagrożeniami. Polacy w mniejszym stopniu obawiają się bójek i pobić (spadek o 7,1 p.p.), kradzieży (spadek o 6,4 p.p.), agresji ze strony osób  pijanych lub narkomanów (spadek o 6,0 p.p.), a także wymuszeń i okupów (spadek o 4,5 p.p.), włamań (spadek o 4,2 p.p.), zaczepiania przez grupy agresywnie zachowującej się młodzieży (spadek o 3,2 p.p.) oraz handlu narkotykami (spadek o 3,3 p.p.).

W tym roku co siódma osoba deklaruje, że widuje patrole Policji każdego dnia (14,7%, wzrost o 5,1 p.p.).

Z badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, zrealizowanego przez CBOS w dniach 5-11 marca 2015 roku wynika, że Policja jest najwyżej ocenianą służbą mundurową. Obecnie 65% ankietowanych dobrze ocenia pracę policjantów. Warto zwrócić uwagę, że Policja jest oceniana ponad dwukrotnie lepiej niż inne instytucje wymiaru sprawiedliwości, tj. sądy i prokuratura.

 

źródło - KGP

Powrót na górę strony