Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego - podsumowanie

Data publikacji 18.05.2015
Przykładowy obrazW czwartek na drogach powiatu gnieźnieńskiego zostały przeprowadzone działania pod nazwą " Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego", w których szczególną uwagę policjanci zwracali na pieszych i rowerzystów.

 

Celem takich akcji jest zapobieganie zdarzeniom drogowym z udziałem pieszych, zapewnienie im bezpieczeństwa na drogach, jak również uświadomienie, że naruszanie przepisów ruchu drogowego dla wszystkich jego uczestników, związane jest nieuchronnie z karą.

W trakcie działań ujawniono 40 wykroczeń popełnionych przez pieszych, w tym 38 osób przechodziło przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Mandatem karnym ukarano również jednego rowerzystę za jazdę wzdłuż przejścia dla pieszych i 1 kierowcę za nie ustąpienie pieszemu pierwszeństwa przejazdu. Stróże prawa nałożyli również 22 mandaty za inne wykroczenia dla kierowców.

Prowadzone działania miały na celu podniesienie świadomości wszystkich uczestników ruchu że pieszy jest najbardziej narażony na tragiczne skutki zdarzeń drogowych oraz poprawę bezpieczeństwa i ograniczenie wypadków z udziałem „niechronionych uczestników ruchu drogowego”.


 

Powrót na górę strony