Dyżury w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dyżury w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

Data publikacji 20.02.2015

Przykładowy obrazPolicjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie podczas Tygodnia Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonych Przestępstwem w ramach pełnionych dyżurów będą udzielać porad i wsparcia zgłaszającym w podanych niżej terminach.

 

 

 

w dniu 23.02.15 r.:

Naczelnik Wydziału Prewencji w godzinach urzędowania  07:30 – 15:30, tel. (61) 426-02-21

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji w godzinach urzędowania 07:30 – 15:30, tel. (61) 426-02-22

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji w godzinach 12:00 – 18:00, tel. (61) 426-02-40

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w godzinach urzędowania 07:30 – 15:30, tel. (61) 426-02-61

Naczelnik Wydziału Kryminalnego w godzinach urzędowania 07:30 – 15:30, tel. (61) 426-02- 71

w dniu 24.02.15 r.: 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji w godzinach urzędowania 07:30 – 15:30 tel. (61) 426-02-22

Naczelnik Wydziału Prewencji w godzinach 12:00 – 18:00, tel. (61) 426-02-21

Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą w godzinach urzędowania 07:30 – 15:30, tel. (61) 426-02-91

 w dniu 25.02.15 r.:

Naczelnik Wydziału Prewencji w godzinach urzędowania 07:30 – 15:30, tel. (61) 426-02-21

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji w godzinach urzędowania 07:30 – 15:30 tel. (61) 426-02-22

Kierownik Referat Organizacji Służby i Operacji Policyjnych  w godzinach 12:00 – 18:00, tel. (61) 426-02-21

w dniu 26.02.15 r.:

Ekspert Wydziału Kryminalnego w godzinach urzędowania 07:30 – 15:30 tel. (61) 426-02-76

Naczelnik Wydziału Prewencji w godzinach urzędowania 07:30 – 15:30, tel. (61) 426-02-21

Ekspert Zespół Dyscyplinarny Skarg i Wniosków w godzinach 12:00 – 18:00, tel. (61) 426-03-29

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji w godzinach 12:00 – 18:00, tel. (61) 426-02-22

w dniu 27.02.15 r.:

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji w godzinach urzędowania 07:30 – 15:30 tel. (61) 426-02-22

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji w godzinach urzędowania 07:30 – 15:30, tel. (61) 426-02-40

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w godzinach urzędowania 07:30 – 15:30, tel. (61) 426-02-61

Ekspert Wydziału Kryminalnego w godzinach 12:00 – 18:00 tel. (61) 426-02-76

Naczelnik Wydziału Prewencji w godzinach 12:00 – 18:00, tel. (61) 426-02-21

Naczelnik Wydziału Kryminalnego w godzinach urzędowania 07:30 – 15:30, tel. (61) 426-02-71

w dniu 28.02.15 r.:

Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą w godzinach 12:00 – 18:00, tel. (61) 426-02-91

 

 

Komendanci Komisariatów:    Czerniejewo tel. (61) 426-03-30                                                                                                                                     Kłecko  tel. (61) 426-03-40                                                                                                                                                       Trzemeszno tel. (61) 426-03-50 

                                                Witkowo tel. (61) 426-03-60               

w godzinach urzędowania według własnych harmonogramów na podległym terenie.

 

 

W ramach współpracy podajemy również dyżury, które będą pełnione w innych instytucjach:

·         Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie, przy ul. Roosevelta 41 w dniach od 23.02 do 27.02.2015 r., w godzinach urzędowania 7:15 – 15:15, tel. (61) 423 – 73 – 13.

·         Kuratorzy rodzinni Sądu Rejonowego w Gnieźnie, ul. Franciszkańska 9/10,  w Gnieźnie, budynek B, w dniach od 23.02. do 27 lutego 2015 r., w godzinach 07:30 – 15:30.  

·         Pomoc psychologiczna od 23.02. - 28.02.2015 r.  w godzinach 07:00 – 15:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Dział Metodyczny Pomocy Środowiskowej i Rodziny, przy ul. Paczkowskiego 4, pok. 11, tel. (61) 425-80-66,                                        tel. kom. 666-929-549. 

·         Pracownicy socjalni, telefonicznie: od 23.02. do 26.02.2015 r. od 07:00 – 15:00, przy ul. Kolejowa 2 w Gnieźnie, tel. (61) 426-25-82, (61) 426-30-16, (61) 424-15-99, (61) 424-11-88 wew. 57,   tel. kom. 666-929-551.

·         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, w dniach 23.02. - 27.02.15 r. godzinach 07:30 – 15:30, tel. 07:30 –  15:30 oraz Centrum Aktywności Społecznej „Largo” ul. Kościuszki 7, telefon kontaktowy (61) 424-66-82