Informacje o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Strona znajduje się w archiwum.

W styczniu 2017 roku na drogach powiatu gnieźnieńskiego doszło do 10 wypadków drogowych, w których obrażeń ciała doznało 11 osób. Policjanci odnotowali również 99 kolizji drogowych.

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

4

3

10

Od początku roku

4

3

10

 

Liczba osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

1

0

0

Od początku roku

1

0

0

 

Liczba osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

3

3

11

Od początku roku

3

3

11

 

 

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

72

86

99

Od początku roku

72

86

99

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w STYCZNIU 2017r. to:

  1. nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 16

  2. niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 12

  3. nieprawidłowe cofanie – 13

  4. niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 34

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

Gniezno:

  • ul. Poznańska – 10 zdarzeń

  • ul. Żwirki i Wigury – 4 zdarzenia

  • ul. Roosevelta – 3 zdarzenia

  • ul. Wrzesińska – 3 zdarzenia

  • miejscowość: Trzemeszno – 4 zdarzenia, Witkowo – 5 zdarzeń

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W STYCZNIU 2017r. policjanci ujawnili na terenie powiatu 16 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 5 nietrzeźwych rowerzystów.

 

SPRAWCY

W STYCZNIU 2017r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 68 zdarzeń drogowych, kierujący samochodami ciężarowymi DMC do 3,5T spowodowali 8 zdarzeń drogowych, samochodami ciężarowymi o DMC powyżej 3,5T – 15 zdarzeń, autobusem – 1 zdarzenie i ciągnikiem rolniczym – 1 zdarzenie.