Zespół Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii - Zespół - KPP Gniezno

Zespół Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii

 

  Zespół Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii

  Wydział Prewencji
Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie
ul. Jana Pawła II 2, 62-200 Gniezno

 

 

Koordynator:  

asp. sztab. Aldona Nowak

tel. (61) 426-02-39

 

Skład Zespołu:

mł. asp. Donata Szymalak

tel. (61) 426-02-33

 

st. sierż. Anna Pilarska
tel. (61) 426-02-88

asp. Agnieszka Franckiewicz
tel. (61) 426-02-88

 

  st. sierż. Krzysztof Jurczyński
tel. (61) 426-02-33

 

asp. Marek Foltynowicz
tel. (61) 426-02-37
 
mł. asp. Marek Ptak
    

tel. (61) 426-02-37

 

 

Zespół utworzony zostało w maju 2007 roku w strukturach Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

Realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, w szczególności między innymi poprzez:

·   wykrywanie popełnionych przez nieletnich czynów karalnych,

·   ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń popełnionych na szkodę nieletnich lub wspólnie z nimi,

·   ujawnianie źródeł demoralizacji i przestępczości nieletnich,

·   ujawnianie i rozpoznawanie przypadków braku opieki nad nieletnimi bądź zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych i podejmowania właściwych działań,

·   współpracę z Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego,

·   inicjowanie i prowadzenie wspólnie z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi działań profilaktycznych zmierzających do minimalizacji zagrożeń wśród nieletnich,

·   udział w budowaniu lokalnych systemów bezpieczeństwa i programów profilaktycznych,

·   promowanie wśród nieletnich bezpiecznych i społecznie pożądanych zachowań,

·   redagowanie materiałów edukacyjno-prewencyjnych dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,

·   prowadzenie działań edukacyjno -prewencyjnych ukierunkowanych na zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich,

·   rozpoznawanie środowisk nieletnich, co do których istnieje podejrzenie występowania takich zjawisk patologicznych jak: przestępczość, narkomania, alkoholizm, prostytucja, przemoc domowa, żebractwo, przynależność do subkultur,

·  ujawnianie osób nieletnich pozostających bez opieki, przebywających w porze wieczorowo-nocnej w miejscach i okolicznościach, w których mogą stać się ofiarami lub sprawcami przestępstwa lub wykroczenia.