Podsumowanie działań "Prędkość - Zero Tolerancji" - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Podsumowanie działań "Prędkość - Zero Tolerancji"

Data publikacji 19.01.2021

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie podsumowali działania „Prędkość – Zero Tolerancji”. W dniach 15 i 17 stycznia br. na terenie powiatu gnieźnieńskiego (i innych powiatów w Wielkopolski) trwały działania ukierunkowana na kontrole kierujących jadących z nadmierną prędkością.

 

Wzmożone działania, które przeprowadzono 15 i 17 stycznia br. i miały na celu kontrolę przestrzegania przez kierujących przepisów ruchu drogowego, a w szczególności zwrócenie uwagi na przekraczających dozwoloną prędkość.

Efektem dwudniowych działań policjantów ruchu drogowego było ujawnienie 126 wykroczeń w ruchu drogowym dotyczących  przekroczeń dopuszczalnej prędkości. Policjanci zatrzymali 2 prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.

Przypominamy, że każde 10km/h więcej, to wydłużona droga hamowania i mniej czasu na podjęcie skutecznego manewru w sytuacji zagrożenia. Policjanci będą prowadzić wzmożone kontrole w godzinach największego zagrożenia wypadkami. Głównym celem tych działań jest zmiana nawyków i świadomości kierowców i egzekwowanie konsekwentnego stosowania się do obowiązujących przepisów. Im więcej osób będzie poruszało się z dozwolona prędkością, tym na naszych drogach będzie bezpieczniej.

Pamiętajmy, że nie zawsze konsekwencje „łamania” przepisów ruchu drogowego ponoszą tylko ich sprawcy. W wielu przypadkach skutki nieodpowiedzialnych zachowań, odczuwają także inni uczestnicy ruchu drogowego, szczególnie ci niechronieni. Apelujemy więc o bezpieczną jazdę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego!

Według obowiązujących przepisów ruchu drogowego kierowca, który przekroczy prędkość w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h obligatoryjnie ma zatrzymane prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Jeżeli pomimo utraty prawa jazdy, taka osoba będzie nadal kierowała samochodem i zostanie zatrzymana przez policjantów, okres zatrzymania wydłuży się do 6 miesięcy. Jeśli dany kierowca ponownie zdecyduje się prowadzić pojazd wówczas grozi mu utrata uprawnień i ponowny egzamin na prawo jazdy.