Nie musisz osobiście powiadamiać policji - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Nie musisz osobiście powiadamiać policji

Data publikacji 22.10.2020

 

W celu uniknięcia potencjalnego zarażenia wirusem COVID–19 zaleca się:

 • Zgłaszanie spraw (interwencji, zawiadomień, etc…) w n/w sposób:

  • telefonicznie pod nr tel. 112, fax. 47 7721 215,

  • przy wykorzystaniu tradycyjnej poczty (korespondencyjnie),

  • przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres: dyzurny.gniezno@po.policja.gov.pl

  • pozostawianie przygotowanych pism u dyżurnego jednostki Policji.

 • Ograniczenie osobistych wizyt w budynku KPP Gniezno,

 • Nie wprowadzanie dzieci na teren obiektu,

W korespondencji niezbędne jest wskazanie numeru telefonu, adresu zamieszkania lub adresu e’mail w celu umożliwienia nawiązania pilnego kontaktu zwrotnego.

Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie
PRZYJMUJE SKARGI I WNIOSKI
od interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15:30 do 17:30
telefonicznie pod nr tel. 47 7721 210