Turniej Klas Policyjnych - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Turniej Klas Policyjnych

Data publikacji 08.03.2019

W środę, 6 marca 2019 roku uczniowie klas policyjnych III Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie wzięli udział w XI Ogólnopolskim Turnieju Klas Policyjnych, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Szkoła Policji w Pile.

 

Zmagania z tegorocznym turniejem rozpoczęły się od sprawdzenia wiadomości wszystkich uczestników z zakresu ogólnej wiedzy o Policji. Test składał się z 40 pytań odnoszących się między innymi do : historii i współczesności Policji, struktury organizacyjnej Policji, służby Policji, obowiązków i uprawnień policjanta, etyki zawodowej, broni palnej i środków przymusu bezpośredniego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz do profilaktycznych aspektów pracy Policji. Test wiedzy umożliwi wyłonienie drużyn, które będą miały możliwość zmagania się w dalszym etapie w następujących konkurencjach:
- test sprawności fizycznej (tor przeszkód), test umiejętności w zakresie udzielania,
- pierwszej pomocy,
- test umiejętności strzeleckich.

 

tekst - Daria Włodarczyk