Nowy Naczelnik wydziału PG - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Nowy Naczelnik wydziału PG

Data publikacji 05.03.2019

Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie mł. insp. Przemysław Kozanecki powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępstwami Gospodarczymi podkom. Dariuszowi Szymalakowi, który dotychczas pełnił obowiązki kierownika tego wydziału.

 

W dniu 5 marca 2019 roku Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie wręczył rozkaz o powierzeniu obowiązków Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą podkom. Dariuszowi Szymalakowi.

Podkom. Dariusz Szymalak pełni służbę od 2000 roku. Swoją karierę rozpoczynał w Komisariacie Kolejowym Poznań Główny. W 2008 roku został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie, w pionie kryminalnym. Od 2016 roku zajmuje stanowisko kierownicze.