Bezpieczne Ferie 2019 - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne Ferie 2019

Data publikacji 10.01.2019

Od poniedziałku – 14 stycznia 2019 roku uczniowie szkół województwa wielkopolskiego rozpoczną ferie zimowe. Dwutygodniowa przerwa w nauce potrwa do 27 stycznia. Wspólnie zadbajmy, żeby to był bezpieczny czas.

 

Jak co roku część dzieci i młodzieży wyjedzie na zorganizowane zimowiska, część uda się z rodzinami w miejsca zimowego wypoczynku, ale będą i tacy, co zostaną w domach i sporo czasu spędzać będą na przydomowych podwórkach, placach zabaw, lodowiskach, w parkach  i nad zamarzniętymi zbiornikami wodnymi. Zróbmy wszystko, aby ferie były okresem radości i zabawy, a nie czasem tragedii najmłodszych.

DZIAŁANIA POLICJI.

Chociaż ferie rozpoczynają się w poniedziałek, to spodziewamy się, że już od piątku część uczniów wyjedzie w podróż do miejsc zimowego wypoczynku. Niesie to ze sobą wzmożony ruch na drogach, w szczególności autobusów. Bezpieczeństwa na drogach strzec będą policjanci i inspektorzy transportu drogowego. Funkcjonariusze sprawdzać będą:

stan techniczny autobusów używanych do przewozu dzieci,
obowiązkowe wyposażenie,
właściwe oświetlenie,
używanie pasów bezpieczeństwa,
stan trzeźwości kierujących pojazdami,
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe kierowców wykonujących przewozy autokarowe,
czas pracy kierowców,
stosowanie przepisów o przewozie dzieci.

Ponadto, podczas kontroli drogowych policjanci sprawdzać będą:

dobór miejsc postoju w czasie podróży,
dostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze,
właściwy załadunek sprzętu narciarskiego i bagaży.

WYBRANE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWOZU DZIECI.

Przewóz dzieci, jako pasażerów o charakterystycznej specyfice zachowania, wymaga odpowiedniej organizacji, przygotowania kierowcy oraz opiekunów, odpowiedniego przygotowania pojazdu.

Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym. Liczba przewożonych nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym.

Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży.       

KONTROLA AUTOBUSÓW

Kontrole stanu technicznego autobusów przewożących dzieci i młodzież do miejsc wypoczynku  będą dokonywane przez policjantów ruchu drogowego i Inspekcji Transportu Drogowego, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z właściwą jednostką Policji.

Wskazane jest, by uzgodnienia z Policją odbywały się ze znacznym  wyprzedzeniem, co przede wszystkim przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na dokonanie kontroli.

Wykaz punktów kontrolnych w Wielkopolsce i na terenie kraju w załączniku.

WYCIECZKĘ MOŻNA POWTÓRZYĆ, LECZ SKUTKÓW WYPADKU DROGOWEGO JUŻ SIĘ NIE ODWRÓCI.

Jeżeli kierowca lub przewoźnik nie chce zgodzić się na kontrolę Policji (szantażuje, że nie będzie tak długo czekał na Policję, że zrezygnuje
z wycieczki) to znak, że coś jest nie w porządku. WARTO CZASAMI POCZEKAĆ GODZINĘ DŁUŻEJ NA PRZYJAZD POLICJI I SPAĆ SPOKOJNIE.

POLICJA APELUJE!

KIEROWCO AUTOBUSU!

Przed wyjazdem dokonaj przeglądu technicznego pojazdu.

ORGANIZATORZE WYCIECZKI!

Dla pełniejszego bezpieczeństwa dobrze jest w umowie wynajmu autokaru zawrzeć klauzulę, aby w autobusie było dwóch kierowców, a autobus był poddany dodatkowym badaniom technicznym. DODATKOWE BADANIA TECHNICZNE AUTOBUSU O LICZBIE MIEJSC POWYŻEJ 15 ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ, TO SUMA 199 zł. JEŻELI NA WYCIECZKĘ WYBIERA SIĘ 30 OSÓB TO KOSZT WYCIECZKI PO BADANIACH TECHNICZNYCH WZROŚNIE O NIECAŁE 7 zł.

RODZICU, OPIEKUNIE PAMIĘTAJ!

Rodzice zamierzający wysłać dzieci na obóz czy kolonie mają możliwość sprawdzenia wiarygodności ich organizatora oraz ewentualne zgłoszenie uwag odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym służbom, w sytuacji stwierdzenia przez nich nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.
Od 1 marca 2010 roku obowiązuje znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku. Na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl dostępna jest baza zawierająca informacje
o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku.
Przed wyjazdem dziecka autokarem na ferie lub wycieczkę, sprawdź, kto
i gdzie organizuje jego wyjazd i pobyt. Dowiedz się czy ktoś ze znajomych nie wysłał na wakacje swojej pociechy korzystając z usług tego samego przewoźnika. ZAPAMIĘTAJ!!! – NIŻSZA CENA WYNAJĘCIA AUTOKARU NA WYCIECZKĘ NIE POWINNA DECYDOWAĆ O WYBORZE PRZEWOŹNIKA. Ustal, czy wychowawcy i opiekunowie mają odpowiednie kwalifikacje. Dowiedz się, jaki jest program pobytu i czy jest on zgodny
z oczekiwaniami Twoimi i Twojego dziecka.
Zgłoś z wyprzedzeniem w jednostce Policji, czas i miejsce wyjazdu zorganizowanych grup, w celu umożliwienia dokonania kontroli kierowcy
i stanu technicznego autokaru przed wyjazdem.
Jeśli Twoje dziecko nie wyjeżdża na ferie to:

- zorganizuj dziecku udział w zajęciach w świetlicach szkolnych, półkoloniach czy domach kultury,

- zadbaj o widoczność dziecka na drodze,  wyposaż dziecko
w elementy odblaskowe,
- przypomnij dziecku, że nie wszystkie miejsca nadają się do zabawy, zabroń dziecku:

- zjeżdżania na sankach, nartach ze wzniesień położnych w pobliżu

jezior, stawów i rzek, a także w pobliżu dróg, ulic, mostów i torów kolejowych

- wchodzenia i ślizgania się po lodzie naturalnych akwenów

   wodnych,

- ślizgania się na ulicach,

- rzucania zbitym śniegiem lub śnieżką z kamieniem,

- rzucania śnieżkami w jadące samochody.

 

PUNKTY KONTROLI AUTOKARÓW

 

KPP Gniezno

 

 

Gniezno ul. Kostrzewskiego-Piotrowskiego parking niestrzeżony.

Gniezno ul. Dworcowa.

Gniezno ul. Sobieskiego parking przy centrum handlowym MAX.

 

614260211