Podsumowanie działań NURD - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie działań NURD

Data publikacji 09.04.2018

Gnieźnieńska drogówka podsumowała działania „NURD”. Mundurowi nałożyli łącznie 34 mandaty karne. Działania prowadzone były w piątek, w godzinach 06:00 do 22:00. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. W piątek (06.04.2018) od rana policjanci drogówki prowadzili działania pod hasłem "niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz zgodne z przepisami poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach, a także stosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Policjanci sprawdzali stan techniczny pojazdów oraz obowiązkowe wyposażenie. Zarówno na pieszych, jak i kierowców, którzy poruszali się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty.

Mundurowi nałożyli 34 mandaty karne, w tym 28 na pieszych. Piesi popełniali wykroczenia przechodząc w miejscach niedozwolonych lub nie dostosowując się do sygnalizacji świetlnej.