Odprawa roczna gnieźnieńskich policjantów - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Odprawa roczna gnieźnieńskich policjantów

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się narada roczna gnieźnieńskich policjantów z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasza Trawińskiego, starosty gnieźnieńskiego Beaty Tarczyńskiej, Prezydenta Gniezna Tomasza Budasza, Komendanta Powiatowego mł. insp. Przemysława Kozaneckiego, jego zastępców, kadry kierowniczej, policjantów i pracowników cywilnych oraz zaproszonych gości.

We wtorek, 24 stycznia 2017 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się narada roczna. Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie mł. insp. Przemysław Kozanecki przywitał gości, a następnie głos oddał swojemu zastępcy podinsp. Arturowi Kusz, który przystąpił do omawiania prezentacji multimedialnej ukazującej poziom bezpieczeństwa w zakresie pionu kryminalnego w powiecie gnieźnieńskim w 2016 roku.

Następnie I Zastępca Komendanta Powiatowego kom. Sławomir Sikorski omówił najistotniejsze wskaźniki w zakresie prewencji i ruchu drogowego.

W dalszej kolejności głos zabrał Komendant Powiatowy, który podsumował inicjatywy profilaktyczne, logistyczne i sprawy kadrowe. Komendant podziękował również obecnym na odprawie przedstawicielom instytucji za zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa oraz za współpracę z tutejszą komendą.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślili znaczenie służby, jaką, na co dzień pełnią gnieźnieńscy policjanci. Na koniec głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Tomasz Trawiński, który podsumował omówioną wcześniej analizę stanu bezpieczeństwa oraz podziękował policjantom za zaangażowanie i wkład w osiągnięte wyniki w roku ubiegłym oceniając dobrze i bardzo dobrze pracę gnieźnieńskich policjantów. Kontynuując przemowę szef wielkopolskich policjantów wskazał priorytety Komendanta Głównego Policji na 2017 rok. Komendant złożył też najserdeczniejsze podziękowania na ręce wszystkich samorządowców za pomoc i wsparcie podczas rozbudowy komendy.