Konsultacje Powiat Gniezno

Konsultacje Powiat Gniezno

Propozycje i wnioski zgłoszone podczas konsultacji społecznych

w sprawie "Map Zagrożeń":

 

POWIAT GNIEŹNIEŃSKI

 

  1. Podczas przeprowadzanych ankiet w szkołach ponadgimnazjalnych załączyć pytania związane z bezpieczeństwem publicznym.

  2. Burmistrzowie wnioskowali o przeprowadzanie konsultacji na poziomie gmin z udziałem radnych rad miejskich i gminnych, osiedlowych, sołtysów i dyrektorów szkół.

Powrót na górę strony