Konsultacje Gmina Gniezno

Konsultacje Gmina Gniezno

Propozycje i wnioski zgłoszone podczas konsultacji społecznych

w sprawie "Map Zagrożeń":

 

GMINA GNIEZNO

 

  1. Odciążenie drogi w miejscowości Jankowo Dolne i zmiana jej kategorii.

  2. Zwiększenie ilości etatów funkcjonariuszy policji dla KPP Gniezno.

  3. Zwiększenie ilości patroli w miejscowości Wełnica.

  4. Kontrole prędkości samochodów ciężarowych w miejscowości Lubochnia.

  5. Bezpieczeństwo na drodze w Modliszewie przy zjeździe do miejscowości Zdziechowa.

  6. Zaśmiecanie i dewastacja przystanku autobusowego w miejscowości Wiorzbiczany.

  7. Zbyt duże natężenie ruchu pojazdów ciężarowych na drodze do Szczytnik Duchownych.

  8. Nieprawidłowe parkowanie pojazdów w godz. porannych przy szkole w Szczytnikach Duchownych.

Powrót na górę strony