Poszukiwani

Poszukiwany Łukasz Piechowiak

 

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy Wydział II Karny w Gnieźnie, sygnatura akt II Wp 197/19, II K 1212/17 kwalifikacja prawna art. 278 i 279, 288 kodeksu karnego prowadzi poszukiwania za:

Piechowiak Łukasz

s. Mariusza i Ireny

ur. 3 lutego 1996 roku

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego należy kierować do Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 2, tel. 47 77 21 307, lub 47 77 21 211, adres e-mail: dyzurny.gniezno@po.policja.gov.pl

Gwarantujemy całkowitą anonimowość.

Jednocześnie przypominamy, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 par. 1 kodeksu karnego).

  • zdjęcie portretowe mężczyzny
Powrót na górę strony