Poszukiwany Piotr Jankowski - Poszukiwani - KPP Gniezno

Poszukiwani

Poszukiwany Piotr Jankowski

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy Wydział II Karny w Szubinie, sygnatura akt II K 642/13 kwalifikacja prawna art. 284 kodeksu karnego prowadzi poszukiwania za:

Jankowski Piotr

s. Grzegorza i Ireny

ur. 8 luty 1985 roku

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanej należy kierować do Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 2, tel. 47 77 21 307 lub 47 77 21 211, adres e-mail: dyzurny.gniezno@po.policja.gov.pl

Gwarantujemy całkowitą anonimowość.

Jednocześnie przypominamy, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 par. 1 kodeksu karnego).