Poszukiwany Bartosz Kurzawiński - Poszukiwani - KPP Gniezno

Poszukiwani

Poszukiwany Bartosz Kurzawiński

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy we Wrześni, II Wydział Karny, sygnatura akt II WP 35/17 kwalifikacja prawna art. 209 kodeksu karnego prowadzi poszukiwania za:

Kurzawiński Bartosz

s. Jan i Dorota

ur. 27 września 1990 roku

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanej należy kierować do Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 2, tel. 47 77 21 307, 47 77 21 211 adres e-mail: dyzurny.gniezno@po.policja.gov.pl

Gwarantujemy całkowitą anonimowość.

Jednocześnie przypominamy, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 par. 1 kodeksu karnego).