Podsumowanie debaty - 2013 - KPP Gniezno

Podsumowanie debaty

Przykładowy obrazW środę w wypełnionej po brzegi mieszkańcami miasta i powiatu Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie odbyła się debata społeczna, poświęcona bezpieczeństwu w powiecie gnieźnieńskim. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie insp. Artura Sobolewskiego. Celem debaty było poznanie opinii, priorytetów i oczekiwań lokalnego społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Funkcjonariusze zapewnili, że będą realizować wszystkie postulaty i dokładnie przyjrzą się problemom poruszonym podczas debaty.

W debacie z mieszkańcami Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego, których przybyło prawie 500 osób udział wzięli Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Wojewódzki Komendant Policji insp. Rafał Batkowski, Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski. Na sali obecni byli samorządowcy, przewodniczący rad gminy, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, przedstawiciele służb mundurowych, opieki społecznej, młodzież licealna, akademicka i duchowni.

Przed salą znajdowały się punkty policji, straży pożarnej i starostwa z materiałami promocyjnymi z zakresu bezpieczeństwa. Uczestników na aulę wręczano ankiety związane z oceną przebiegu debaty.

Debatę rozpoczął Wielkopolski Komendant Wojewódzki, który przybliżył tematykę spotkania, a w dalszej kolejności głos zabrał Wojewoda Wielkopolski. Komendant Powiatowy Policji przedstawił krótką analizę stanu bezpieczeństwa Gniezna i powiatu za 11 miesięcy bieżącego roku.

Po wystąpieniach rozpoczęła się część zasadnicza debaty w której mieszkańcy zadawali pytania i kierowali wnioski nie tylko do policji, ale i przedstawicieli władz obecnych na sali. Poruszano bardzo różną problematykę, w tym m.in. sprawę rozprowadzania i zażywania dopalaczy, narkomanii wśród młodzieży, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, a także zorganizowania kursu samoobrony dla seniorów. Przedstawiciel działkowców przedstawił sytuację mającą miejsce na terenach ogródków działkowych prosząc o częstsze wizyty funkcjonariuszy. Padły również pytania dotyczące wstąpienia do policji, użycia psa policyjnego podczas zajęć szkolnych w placówkach oświatowych, poruszano tematykę przekazania dróg krajowych nr 5 i 15 w zarząd poszczególnych gmin powiatu, dalszej rozbudowy drogi krajowej nr 15 przebiegającej przez teren gminy Trzemeszno i drogi ekspresowej S -5 na terenie gminy Łubowo. Mieszkańcy prosili o ponowne zatrzymywanie się pociągów na stacjach w rejonie gminy Trzemeszno. Ogólnie mieszkańcy zauważyli wzrost ilości policjantów na ulicach. Padły również podziękowania za skuteczną i efektywną współpracę jednostek oświatowych i samorządów z Komendą Powiatową Policji w  Gnieźnie.

 

Policjanci ze zrozumieniem wysłuchali wszystkich wypowiedzi, zapewniając, że wezmą pod uwagę postulaty i dokładnie przyjrzą się dziedzinom i sprawom wskazanym przez mieszkańców, zaś te które nie dotyczą policji zostaną przekazane odpowiednim służbom.

Podczas debaty funkcjonariusze apelowali do mieszkańców o sygnalizowanie im wszelkich zachowań niezgodnych z prawem, aby reakcja oraz interwencja policji była jeszcze bardziej skuteczna. Policjanci podkreślali, że dbanie o dobry kontakt z lokalnym społeczeństwem to jeden z ich najważniejszych priorytetów.

 

 

Na zakończenie nie zabrakło podziękowań za liczne przybycie. Włodarze miasta, powiatu oraz województwa złożyli również życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim mieszkańcom, do których dołączyli się policjanci.

Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie dziękuje za przybycie wszystkim uczestnikom debaty. Składa również podziękowania na ręce Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Pani Bogusławie Młodzikowskiej za użyczenie auli i Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego Pani Beacie Czechańskiej za pomoc w przygotowaniu debaty.

 


 


Przykładowy obraz
 
Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
  Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
Przykładowy obraz
 
Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz