Debata Społeczna w Czerniejewie - 2013 - KPP Gniezno

Debata Społeczna w Czerniejewie

Przykładowy obrazWczoraj w Urzędzie Miasta i Gminy w Czerniejewie policjanci zorganizowali Debatę Społeczną poświęconą poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Czerniejewo. Dyskusje dotyczyły głównych zagrożeń występujących na tym terenie i służyły wypracowywaniu wspólnych metod zapobiegania im. Uczestnicy debaty wypełniali też specjalnie przygotowaną ankietę.

 

 

Debatę zorganizowano celem zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa, a także wymiany informacji między policją, a mieszkańcami miasta i gminy Czerniejewo o istniejących  zagrożeniach.

W debacie z mieszkańcami gminy Czerniejewo udział wzięli: I Zastępca Komendanta Powiatowego mł. insp. Mariusz Łozowiecki, Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo Danuta Grychowska, Komendant Komisariatu Policji w Czerniejewie asp. sztab. Cezary Bednarek, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego kom. Sławomir Sikorski oraz  Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego kom. Karol Sekula.

Jej celem było poznanie opinii i oczekiwań lokalnego społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Podczas spotkania Komendant Komisariatu Policji w Czerniejewie przedstawił wyniki działań w minionym roku. Zebrani zapoznali się z liczbą popełnianych wykroczeń, procentem wykrywalności i skuteczności w zatrzymywaniu sprawców. Następnie głos zabrał Naczelnik gnieźnieńskiej drogówki, który omówił stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta i gminy Czerniejewo. Po nich o pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców mówili I Zastępca Komendanta Powiatowego oraz Pani Burmistrz. Po nich przyszła kolej na samorządowców i mieszkańców. Ponieważ temat bezpieczeństwa pojmowany jest bardzo szeroko, zakres poruszanych zagadnień zaczął się od tematu bezpieczeństwa na terenie szkół,  rolę dzielnicowego w społeczeństwie lokalnym oraz współpracę mieszkańców powiatu z policją w zakresie bezpieczeństwie na drodze oraz przemocy domowej. Policjanci z uwagą wysłuchali wszystkich głosów, odpowiedzieli na pytania i wątpliwości oraz zachęcali mieszkańców do współdziałania na rzecz szerokiego bezpieczeństwa. Na koniec debaty uczestnicy wypełnili ankiety dotyczące przeprowadzonej debaty. Tego typu spotkania umożliwiają policji jak również samorządom wypracowanie wspólnych skutecznych metod eliminowania zagrożeń i problemów.

 

 

Przykładowy obraz