Poszukiwany Bartłomiej Basiński - Poszukiwani - KPP Gniezno

Poszukiwani

Poszukiwany Bartłomiej Basiński

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy Wydział II Karny w Gnieźnie, sygnatura akt II Wp 353/15, kwalifikacja prawna art. 286 par. 1 kodeksu karnego prowadzi poszukiwania za:

Basiński Bartłomiej

s. Wiesław i Dorota

ur. 28 grudnia 1992 roku

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego należy kierować do Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 2, tel. (61) 426 03 07, (61) 426 02 11, faks (61) 426-02-15 , adres e-mail : dyzurny.gniezno@po.policja.gov.pl

Gwarantujemy całkowitą anonimowość.

Jednocześnie przypominamy, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 par. 1 kodeksu karnego).