Poszukiwany Andrzej Gronikowski - Poszukiwani - KPP Gniezno

Poszukiwani

Poszukiwany Andrzej Gronikowski

 

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy Wydział II Karny w Gnieźnie, sygnatura akt II Wp 185/09 kwalifikacja prawna art. 278 kodeksu karnego prowadzi poszukiwania za:

Gronikowski Andrzej

s. Roman i Janina

ur. 18 września 1982 roku

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego należy kierować do Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 2, tel. (61) 426 03 07, (61) 426 02 11, faks (61) 426-02-15 , adres e-mail : dyzurny.gniezno@po.policja.gov.pl

Gwarantujemy całkowitą anonimowość.

Jednocześnie przypominamy, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 par. 1 kodeksu karnego).