Poszukiwany Stanisław Grabowski - Poszukiwani - KPP Gniezno

Poszukiwani

Poszukiwany Stanisław Grabowski

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda VI Wydział Karny w Poznaniu, sygnatura akt VI Wp 83/16BM kwalifikacja prawna art. 178a kodeksu karnego prowadzi poszukiwania za:

Grabowski Stanisław

s. Stanisław i Janina

ur. 05 lipca 1992 roku

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego należy kierować do Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 2, tel. (61) 426 03 07, (61) 426 02 11, faks (61) 426-02-15, adres e-mail : dyzurny.gniezno@po.policja.gov.pl

Gwarantujemy całkowitą anonimowość.

Jednocześnie przypominamy, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 par. 1 kodeksu karnego).