Kierownictwo KPP w Gnieźnie - KPP Gniezno

Kierownictwo KPP w Gnieźnie

Kierownictwo KPP w Gnieźnie

 
 
 
Komendant Powiatowy Policji
insp. Przemysław Kozanecki

 

 
 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
nadkom. Sławomir Sikorski

 

 
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
kom. Mariusz Masłowski
 
 

Sekretariat: 47 77 21 210

Faks 47 77 21 205