Kierownictwo KPP w Gnieźnie - KPP Gniezno

Kierownictwo KPP w Gnieźnie

Kierownictwo KPP w Gnieźnie

 
 
 
Komendant Powiatowy Policji
mł. insp. Przemysław Kozanecki

 

 
 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
nadkom. Sławomir Sikorski

 

 
 
 

Sekretariat: (61) 426-02-10

Faks (61) 426-02-05