Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa od 4 lat służy mieszkańcom - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa od 4 lat służy mieszkańcom

Data publikacji 30.09.2020

Już od ponad 4 lat mieszkańcy naszego powiatu mogą korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, narzędzia służącego do zgłaszania zagrożeń, które w ich ocenie mają wpływ na bezpieczeństwo w najbliższym sąsiedztwie.

 

20 września br. minęły cztery lata od uruchomienia Mapy na terenie powiatu gnieźnieńskiego. W tym czasie mieszkańcy wskazali około 3,5 tysiąca zagrożeń. Największą grupę zgłoszeń stanowią zagrożenia związane z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego tj. przekraczanie dozwolonej prędkości – ponad 1000 zgłoszeń, oraz nieprawidłowe parkowanie – przeszło 800 zgłoszeń. Niemałą grupę zgłoszonych zagrożeń stanowi spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – prawie 600 zgłoszeń oraz 110 zgłoszeń wskazujących na miejsca grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją.

Wszystkie zgłoszone zagrożenia są wnikliwie weryfikowane i sprawdzane przez policjantów. W wyniku tych czynności ponad 1200 zgłoszeń zostało potwierdzonych, z czego ponad 1100 wyeliminowanych. Niepotwierdzonych zostało ponad 2100 tysiące zgłoszeń. Natomiast około 50 potrwiedznych zagrożń zostało przekazanych do realizacji innym podmiotom pozapolicyjnym (niewłaściwa infrastruktura drogowa, zła organizacja ruchu drogowego, dzikie wysypiska śmieci).

Dzięki sygnałom przekazywanym przez mieszkańców i użytkowników Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, w wielu miejscach udało się poprawić stan bezpieczeństwa, a także dokonać zmian rozwiązań w istniejącej infrastrukturze drogowej.

Przykładowo, przy ul. Okulickiego w Gnieźnie - (nanoszone na KMZB zagrożenie "Nieprawidłowe parkowanie") - wybudowano chodnik oraz ustawiono znak "Zakaz zatrzymywania się", Po drugiej stronie ulicy wybudowano zatokę parkingową. Dodatkowo zmieniono infrastrukturę drogową, wyznaczono pasy ruchu oraz założono sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wrzesińską. 


Kolejny przykład: przy ul. Sobieskiego w Gnieźnie, przy Urzędzie Pracy - (nanoszone na KMZB zagrożenie "Nieprawidłowe parkowanie") - wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych  likwidując w ten sposób "dziki parking". Dodatkowo po obu stronach ustawiono znak "Zakaz zatrzymywania się".

Liczba zgłoszeń naniesionych na Mapę, świadczy o dużej aktywności mieszkańców, którzy chcą mieć wpływ na swoje własne bezpieczeństwo. Sygnały przekazywane przez społeczeństwo pozwalają Policji na szybkie i skuteczne eliminowanie niepożądanych zjawisk i poszerzają wiedzę o miejscach ich występowania.

Przypominamy, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują interwencyjnego wezwania Policji. W razie zgłoszenia pilnej interwencji należy korzystać z numeru alarmowego 112.