Aktualności

Ważny KOMUNIKAT! / ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! - powiadamiając o zdarzeniu nie zawsze musisz to robić osobiście

Data publikacji 20.03.2020

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie, podległych Komisariatach Policji i Posterunku Policji związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów dostępne na stronie internetowej www.gniezno.policja.gov.pl oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numer 112. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnego (nie dotyczy sytuacji nagłych). W takim przypadku prosimy podać podstawowe dane i telefon kontaktowy. Dostępny jest kontakt z naszą jednostką i dzielnicowym za pomocą aplikacji mobilnej "Moja Komenda".

 

Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

Dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów dostępne na stronie internetowej naszej jednostki  www.gniezno.policja.gov.pl , aplikacji "Moja Komenda" oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numer 112. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie lub e-mailem (nie dotyczy sytuacji nagłych) na adres: dyzurny.gniezno@po.policja.gov.pl  W takim przypadku prosimy podać podstawowe dane i telefon kontaktowy.

Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, otrzymają Państwo instrukcje, co do dalszego postępowania. Pamiętajmy jednak, że w  niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej - przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną
związaną z potencjalnym niebezpieczeństwem
zakażenia koronawirusem informujemy,
wszelkie informacje dostępne są na stronie GIS
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

 

Poniżej wersja w j. ukraińskim:

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! Повідомляючи про правопорушення або іншу подію не мусиш робити це особисто на Поліції (тільки у виняткових ситуаціях явка особиста обовʼязкова). ПАМʼЯТАЙ – будь обережний відносно неправдивих інформацій - FAKENEWS!

У звʼязку з необхідністю вживання заходів для боротьби з поширенням інфекційної хвороби COVID-19, яку спричиняє коронавірус, дбаючи про Ваше здоровʼя і безпеку, рекомендуємо обмежити особисті візити до Поліції, які повʼязані з необхідністю повідомлення про правопорушення або іншу подію. До Ваших послуг є номери телефонів до відповідних підрозділів Поліції на інтернет-сайтах, Центральному Телефонному Довідникові (Centralna Książka Telefoniczna), а у випадках надзвичайної ситуаціі за номером 112 або 997. Є можливість вислати письмове звернення (не стосується надзвичайних ситуацій), або звернутись до підрозділів Поліції за допомогою мобільного додатку "Moja Komenda". Окрім того у звʼязку з безпідставною панікою, викликаною інформацією про пандемію коронавіруса, закликаємо усіх до спокою, зрозуміння, відповідальної поведінки і непоширювання фейкових новин - #FakeNews!

Link: http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/wgr/aktualnosci/39204,-FAKENEWS.html

źródło - KGP