Organizacja ruchu na Wszystkich Świętych - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Organizacja ruchu na Wszystkich Świętych

Data publikacji 31.10.2019

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie informuje o planowanych zmianach w organizacji ruchu drogowego oraz spodziewanych utrudnieniach na drogach związanych z Dniem Wszystkich Świętych.

 

1. Cmentarze św. Krzyża i św. Piotra

W dniu 1 listopada od godziny 6:00 do 22:00 na ul. Gdańskiej na odcinku od Wiaduktu Solidarności do Trasy Zjazdu Gnieźnieńskiego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Jednocześnie wprowadza się tam postój pojazdów po lewej stronie jezdni skośnie do krawężnika. Ponadto na placu znajdującym się pomiędzy ul. Gdańską, a Trasą Zjazdu Gnieźnieńskiego usytuowany zostanie dodatkowy parking.

Od 31 października 2019 roku od godz.6:00 do 3 listopada 2019r. do godz.22:00 ul. Wodna, ul. Żuławy (przy cmentarzu), ul. Świętokrzyska i ul. Żabia będą ulicami jednokierunkowymi.

2. Cmentarz św. Wawrzyńca

Organizacja ruchu w rejonie tego cmentarza odbywać się będzie na takich samych zasadach, jak

w latach ubiegłych - ulica Witkowska na całym odcinku pozostaje dwukierunkowa.

W celu ułatwienia jazdy i parkowania wyznaczono ulice jednokierunkowe:

- ulica Słoneczna – na odcinku od ulicy Witkowskiej do ul. Surowieckiego,

- ulica 17 Dywizji Piechoty – na odcinku od ul. Witkowskiej do ul. Wesołej.

- ulica Wesoła- na odcinku od ul. 17 Dywizji Piechoty do ul. Grunwaldzkiej

( zmiana organizacji ruchu na tych ulicach będzie obowiązywała w okresie 1 listopada 2019r. od godz 6:00

do godz.22:00 ).

 

Wszystkie zaplanowane zmiany w organizacji ruchu kołowego zostaną oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom udającym się na cmentarze - w okresie od 31 października do 3 listopada br. w tych rejonach oraz na newralgicznych skrzyżowaniach i drogach dojazdowych służbę pełnić będą funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej .