Aktualności

„Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo!” - kampania na rzecz dobrych świateł

Data publikacji 21.10.2019

Dziś w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego odbył się briefing inaugurujący kampanię „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”, która ma na celu zwrócenie uwagi kierujących na zagrożenia związane z nieprawidłowym oświetleniem pojazdów. Poniżej znajduje się wykaz stacji kontroli pojazdów z powiatu gnieźnieńskiego, które przystąpiły do akcji.

 

W okresie jesienno-zimowym prawidłowe oświetlenie pojazdów nabiera szczególnego znaczenia, bowiem potęgują się negatywne zjawiska wpływające na proces widzenia, zwłaszcza przy występowaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Od świtu do zmierzchu światła pełnią jedynie rolę oznaczania pozycji pojazdu na drodze. Po zapadnięciu zmroku dodatkowym zadaniem przednich świateł pojazdu jest również oświetlanie drogi, i co szczególnie istotne, wszelkich nieoświetlonych przeszkód.

 

Prawidłowe działanie świateł ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, ponieważ zasięg pola oświetlonego przez reflektory, zwłaszcza przy użyciu świateł mijania, jest determinowany, poza ich ogólnym stanem technicznym, takimi czynnikami jak: właściwe ustawienie wysokości świateł, prawidłowy rozkład granicy światła i cienia oraz natężeniem emitowanego światła. Wszelkie niedomagania w tym zakresie mogą skutkować między innymi niedostatecznym oświetleniem drogi i jej poszczególnych części albo prowadzić do olśnienia innych uczestników ruchu drogowego np. przy zastosowaniu niehomologowanych świateł samowyładowczych.

 

W okresie jesienno-zimowym nasila się ryzyko wypadku drogowego z udziałem pieszego. W grudniu ubiegłego roku na wielkopolskich drogach zginęło 18 pieszych, czyli dziewięciokrotnie więcej niż w czerwcu. Od stycznia 2018 roku do końca października na wielkopolskich drogach zginęło 50 pieszych. Niewątpliwie części tych zdarzeń udałoby się uniknąć, gdyby kierowca miał sprawne technicznie, prawidłowo wyregulowane światła i wcześniej dostrzegł pieszego na jezdni, bądź też nie doprowadził do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego.

 

Z drugiej strony stwierdzić należy, że wielu wypadków udałoby się uniknąć, gdyby piesi używali elementów odblaskowych i to nie tylko w miejscach, gdzie wymagają tego przepisy, czyli po zmierzchu, poza terenem zabudowanym, na drogach gdzie nie ma chodnika. Dlatego też tegoroczne działania będą swoistą kontynuacją już podjętych przez Policje działań w obszarze bezpieczeństwa pieszych, tj. kampanii „Świeć przykładem” .

 

W wielu przypadkach do prawidłowego ustawienia nie tylko wysokości świateł, ale też prawidłowego rozkładu światła i cienia w reflektorze niezbędne jest przeprowadzenie kontroli przy użyciu niezbędnych urządzeń kontrolno-pomiarowych. Dlatego też zaplanowano, podobnie jak w roku ubiegłym, zorganizowanie „dni otwartych” na stacjach diagnostycznych, których podmioty zarządzające wyraziły akces udziału w działaniach, gdzie będzie można nieodpłatnie sprawdzić światła.


 

WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO DZIAŁAŃ

TWOJE ŚWIATŁA – TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE GNIEZNA i POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Tacho-Tech - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Gniezno ul. Kolejowa 2 tel. 61 424 72 54, 502-562-001

Dawid i syn – Gniezno ul. Witkowska 92 tel. 692-307-232 oraz Trzemeszno ul. Mogileńska 1 tel. 61 429 01 57

Stacja Kontroli Pojazdów Mirosław Silski Gniezno ul. Roosevelta 83 a tel. 604 346 992,

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Auto-Mark Marek Felkel Gniezno ul. Podkomorska 3 tel. 61 428 21 37

 

Stacje te wykonują bezpłatne kontrole oraz regulacje świateł w godzinach pracy w dniach:

 

- 26 października 2019 roku,

- 16 listopada 2019 roku i

- 23 listopada 2019 roku.

 

Kiedy włączyć światła w samochodzie i jakiego typu? Z tymi pytaniami często zmagają się nie tylko młodzi kierujący. Dużą grupą kierowców którzy zadają podobne pytania są Ci, którzy od wielu już lat posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami. Niezależnie od wieku i doświadczenia warto przypominać sobie obowiązujące przepisy, zwłaszcza, że ulegają one zmianom. To co obowiązywało w dniu zdania egzaminu na prawo jazdy, dawno może być już nieaktualne. Zauważyli to policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i w ramach projektu „Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo” rozmawiali z kierującymi właśnie o prawidłowym oświetleniu pojazdu, które ma ogromne znaczenie w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ale zacznijmy od podstaw. Przepisy dotyczące ruchu drogowego reguluje Ustawa Prawo o ruchu drogowym.

Art. 51 Ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi o używaniu świateł zewnętrznych w czasie poruszania się pojazdu.

Art. 51. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.
2. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej.
3. W czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących albo pieszych poruszających się w kolumnie. Kierujący pojazdem, używając świateł drogowych, jest obowiązany przełączyć je na światła mijania w razie zbliżania się:
1) pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe – drugi jest obowiązany uczynić to samo;
2) do pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może być oślepiony;
3) pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, jeżeli poruszają się w takiej odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących tymi pojazdami.
4. (uchylony)
5. Na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.
6. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do kierującego pojazdem, który nie jest wyposażony w światła mijania, drogowe lub światła do jazdy dziennej. Kierujący takim pojazdem w czasie od zmierzchu do świtu lub w tunelu jest obowiązany używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu.
7. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio podczas zatrzymania pojazdu, wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Jeżeli zatrzymanie trwa ponad 1 minutę, dopuszcza się wyłączenie świateł zewnętrznych pojazdu, o ile na tym samym pasie ruchu, przed tym pojazdem i za nim, stoją inne pojazdy.

Natomiast art. 52 Ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi o używaniu świateł w czasie zatrzymania lub postoju.

Art. 52. 1. Kierujący pojazdem silnikowym lub szynowym, w warunkach niedostatecznej widoczności, podczas zatrzymania niewynikającego z warunków ruchu lub przepisów ruchu drogowego oraz podczas postoju, jest obowiązany używać świateł pozycyjnych przednich i tylnych lub świateł postojowych. W pojeździe niezłączonym z przyczepą oraz w zespole pojazdów o długości nieprzekraczającej 6 m dopuszcza się włączenie świateł postojowych jedynie od strony środka jezdni.
2. Podczas zatrzymania lub postoju, w miejscu oświetlonym w stopniu zapewniającym widoczność pojazdu lub znajdującym się poza jezdnią i poboczem, wszystkie światła pojazdu mogą być wyłączone. Przepis ten nie dotyczy pojazdu szynowego oraz pojazdu, na którym znajduje się urządzenie lub ładunek, wystające poza pojazd i wymagające oznaczenia odrębnymi światłami.
3. Światło oświetlające przedmioty przydrożne (szperacz) może być włączone tylko podczas zatrzymania lub postoju, pod warunkiem że nie oślepi innych uczestników ruchu. Ograniczenie to nie dotyczy pojazdu uprzywilejowanego.