Uroczyste pożegnanie - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Uroczyste pożegnanie

Data publikacji 19.02.2019

W sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji pożegnania zastępcy Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Artura Kusza, Komendanta Komisariatu Policji w Czerniejewie asp. sztab. Cezarego Bednarka i kierownika referatu Wydziału Kryminalnego asp. sztab. Sławomira Henza przechodzących w stan spoczynku.

 

Szef gnieźnieńskiego garnizonu mł. insp. Przemysław Kozanecki wraz ze swoim I zastępcą nadkom. Sławomirem Sikorskim, podziękowali odchodzącym ze służby kolegom za wzorową, sumienną i pełną zaangażowania służbę. Na zasłużoną emeryturę po wieloletniej służbie przeszli:

mł. insp. Artur KUSZ - zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie.

Przez wiele lat pełnił służbę w jednostkach w Poznaniu, gdzie zaczynał służbę jako starszy asystent, poprzez różne szczeble kariery aż do objęcia stanowiska zastępcy komendanta Komisariatu Policji Poznań Wilda KMP w Poznaniu, które zajmował od 2009 roku. Następnie 13 października 2016r został powołany na stanowisko zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie, będąc odpowiedzialny za pion kryminalny.

asp. szt. Cezary BEDNAREKkomendant Komisariatu Policji w Czerniejewie

Służbę rozpoczął w Policji we Wrześni. Po kilku miesiącach został przeniesiony do gnieźnieńskiej jednostki. Tutaj realizował się jako dzielnicowy, a następnie policjant pionu kryminalnego. 1 maja 2012 roku został powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Czerniejewie.

asp. szt. Sławomir HENZEL – kierownik Referatu do Walki z Przestępczością.

Przez cały okres służby związany z gnieźnieńską jednostką, praktycznie przez cały czas z pionem kryminalnym. W 2016 roku awansował na stanowisko kierownika referatu Referatu do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Wydziału Kryminalnego.

Przechodzący na emeryturę podziękowali wszystkim za wspólną, profesjonalną i pełną poświęcenia służbę oraz owocną współpracę. Zapewniali, że lata służby w gnieźnieńskiej jednostce zachowa w pamięci.

Oprócz ciepłych słów i zapewnienia o pamięci, policjanci usłyszeli również życzenia zdrowia i realizacji wszystkich planów i zamierzeń, na które do tej pory często brakowało im czasu. Na pamiątkę długoletniej służby na rzecz bezpieczeństwa w gnieźnieńskim garnizonie otrzymali przygotowane przez kadrę kierowniczą, policjantów i pracowników cywilnych pamiątki.