Ćwiczenia służb na terenia Zakładu Karnego w Gębarzewie - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Ćwiczenia służb na terenia Zakładu Karnego w Gębarzewie

Data publikacji 16.05.2018

W dniu 15.05.2018 r. na terenie Zakładu Karnego w Gębarzewie, odbyło się szkolenie w formie ćwiczenia dowódczo – sztabowego w zakresie współdziałania funkcjonariuszy Służby Więziennej ZK Gębarzewo, Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.

 

Ćwiczenia miały na celu kształtowanie i utrwalenie nawyków skutecznego działania u dowódców i podległych funkcjonariuszy oraz doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia działań oraz dowodzenia silami policyjnymi, a także doskonalenie umiejętności współdziałania i koordynacji z funkcjonariuszami Straży Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej.