Działania priorytetowe dzielnicowych - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Działania priorytetowe dzielnicowych

Data publikacji 11.05.2018

Policjanci dzielnicowi z Gniezna prowadzą działania w oparciu o opracowane plany działań priorytetowych dla swoich rejonów służbowych. Plan działań priorytetowych to nowe narzędzie, które ma poprawić skuteczność współdziałania dzielnicowego z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. Plany działań priorytetowych i określone w nich zadania opracowywane są i wynikają z informacji uzyskanych m.in. ze spotkań dzielnicowego ze społeczeństwem, debat oraz z bieżącego rozpoznania.

 

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 1

Dzielnicowy, st. asp. Błażej Małolepszy prowadzi działania priorytetowe związane z problemem spożywania alkoholu, zaśmiecania, używania słów nieprzyzwoitych przez grupujące się osoby. Problem ten dotyczy ul. Paczkowskiego w Gnieźnie.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 2

Dzielnicowy, mł. asp. Zdzisław Saukens prowadzi działania priorytetowe związane z problemem zakłócania porządku publicznego polegającego przede wszystkim na spożywaniu alkoholu w rejonie ul. Roosevelta w Gnieźnie.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 5

Dzielnicowy, asp. Tadeusz Koperski prowadzi działania priorytetowe związane z problemem parkowania samochodów w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone, w rejonie skrzyżowań, na przystankach z zatoką autobusową utrudniając ruch pieszym oraz innym pojazdom. Problem dotyczy osiedla Piekary w Gnieźnie.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 6

Dzielnicowy, asp.Artur Bączek prowadzi działania priorytetowe związane z wykroczeniami w ruchu drogowym polegającymi na parkowaniu pojazdów w miejscach niewyznaczonych. Do zjawiska tego dochodzi na terenie osiedla K. Wielkiego oraz W. Łokietka w Gnieźnie.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 9

Dzielnicowy, asp. Radosław Fiebich prowadzi działania priorytetowe związane z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów. Problem dotyczy ul. 3 Maja w Gnieźnie.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 12

Dzielnicowy, asp. sztab. Paweł Braszka prowadzi działania priorytetowe związane z problemem dotyczącym gromadzenia się osób spożywający alkohol, zaśmiecania a także zakłócania ładu i porządku publicznego. Problem ten dotyczy szczególnie miejscowości Łabiszynek.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 13

Dzielnicowy, asp. sztab. Tomasz Pietraszak prowadzi działania priorytetowe związane z problemem gromadzenia się osób spożywających alkohol, zakłócających porządek publiczny. Problem ten dotyczy miejscowości Strzyżewo Kościelne.

 

Celem powyższych działań ma być poprawa bezpieczeństwa w powyższych rejonach, zapewnienie ładu i porządku publicznego oraz wyeliminowanie zjawisk naruszania przepisów ruchu drogowego. Realizacji celów służyć będą m.in. nasilone kontrole, częstsze obchody rejonu, współpraca z mieszkańcami.