Podsumowanie działań NURD w powiecie gnieźnieńskim - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie działań NURD w powiecie gnieźnieńskim

Data publikacji 10.04.2018

Pomimo poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na uwagę zasługuje fakt, że ryzyko utraty życia na naszych drogach przez niechronionych uczestników ruchu drogowego jest dwukrotnie większe niż średnia europejska. Dlatego też w poniedziałek, po raz kolejny przeprowadzono działania "NURD".

 

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie przeprowadzili akcję „NURD”, podczas której szczególną uwagę zwracali na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym wpływające na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych. Działania policyjne miały na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących, jak i pieszych. Były one ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenia „niechronionych” w ruchu drogowym.

Podczaas wczorajszej akcji „NURD” stróże prawa odnotowali 28 wykroczeń popełnionych przez pieszych, którzy zostali ukarani głównie za przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym, każdy pieszy poruszający się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek stosowania odblasków. Pieszy ubrany w ciemny strój, pozbawiony elementów odblaskowych, jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości 40 metrów, podczas gdy osoba mająca na sobie widoczne odblaski może zostać zauważona z odległości nawet 150 metrów. Dla kierującego pojazdem każdy metr tej odległości, to dodatkowy czas na to, aby właściwe zareagować i uniknąć tragedii.

Niech elementy odblaskowe staną się elementem naszej codziennej garderoby - to kosztuje niewiele, a może uratować życie!