Dopalacze niszczą życie i cyberzarożenia - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Dopalacze niszczą życie i cyberzarożenia

Data publikacji 13.03.2018

Profilaktyk społeczny st. asp. Krzysztof Socha z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie spotkał się z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Fałkowie. W trakcie spotkań w ramach programu „Dopalacze niszczą życie” oraz „Dwie strony sieci” poruszał tematy związane z problemem dopalaczy i narkotyków oraz cyberzagrożeń.

 

W dniu 8 marca br. st. asp. Krzysztof Socha z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie udał się do Szkoły Podstawowej w Fałkowie, gdzie w ramach programu „Dopalacze niszczą życie” spotkał się z uczniami klasy 7. W czasie zajęć edukował młodzież w zakresie szkodliwości zażywania dopalaczy i narkotyków. Uczniowie mieli okazję wysłuchać prelekcji, której tematyka obejmowała m.in. zagadnień dotyczących skutków płynących z zażywania środków zastępczych. Uczestnicy dowiedzieli się czym są te specyfiki, co może się w nich znajdować oraz do jakich negatywnych konsekwencji zdrowotnych może doprowadzić ich zażywanie.

Tego samego dnia policjant spotkał się z klasami 6. Podczas spotkania informował uczniów, wykorzystując specjalnie przygotowaną prezentację multimedialną o zagrożeniach płynących z internetu. Młodzież poznała pojęcie cyberprzemocy, która jest najczęściej wykorzystywaną przez nieletnich formą agresji w wirtualnym świecie. Zgromadzeni dowiedzieli się, że stosowanie cyberprzemocy wiąże się z konsekwencjami prawnymi, oraz że żaden czyn karalny popełniony przez nieletniego nie pozostanie bezkarny.