Podsumowanie działań "Bezpieczny przejazd kolejowy" - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Podsumowanie działań "Bezpieczny przejazd kolejowy"

Data publikacji 06.03.2018

Wczoraj (05.03.2018r.) gnieźnieńscy policjanci ruchu drogowego realizowali wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei wzmożone działania ukierunkowane na bezpieczeństwo na strzeżonych i niestrzeżonych przejazdach kolejowych.

 

Celem działań było zwrócenie uwagi użytkownikom dróg na konieczność zachowania szczególnej ostrożności w okolicach torów oraz przejazdów kolejowych.

Według statystyk, najczęstszą przyczyną zdarzeń w rejonie przejazdów kolejowych jest ignorowanie przepisów o ruchu drogowym, przede wszystkim próby pokonywania przejazdu przed zbliżającym się pociągiem, omijanie zamkniętych półrogatek, a nawet przejeżdżanie pod zamykającymi się zaporami. Często uczestnikami zdarzeń są osoby poruszające się pieszo po torach lub przechodzące przez nie w miejscach niedozwolonych.

Podczas działań funkcjonariusze nałożyli 4 mandaty karne za rażące wykroczenia drogowe.

PRZYPOMINAMY, ŻE:

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

  • zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;

  • przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;

  • prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;

  • w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

  • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

  • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

  • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

  • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.