Podziękowania dla pracowników cywilnych - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podziękowania dla pracowników cywilnych

Data publikacji 15.11.2017

W gnieźnieńskiej komendzie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Służby Cywilnej, przypadającego 11 listopada. Z tej okazji podziękowania za pracę i najlepsze życzenia złożyli pracownikom Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Przemysław Kozanecki oraz jego I zastępca nadkom. Sławomir Sikorski.

 

Każdego dnia, pracownicy cywilni z ogromnym poświęceniem wspierają funkcjonowanie uzbrojonej i umundurowanej formacji, jaką jest Policja. Zajmują się obsługą sekretariatów, pracują w kadrach, kancelarii tajnej, czy w zespole łączności i informatyki. Zajmują się finansami, zaopatrzeniem, a także dbają o czystość i porządek w budynku.

Gnieźnieńska komenda dla swoich pracowników cywilnych jest wyjątkowym miejscem. To w niej spędzają prawie połowę dnia przez pięć dni w tygodniu i to z nią łączą mnóstwo wspomnień. Aby wspomnienia, szczególnie te najmilsze, były wciąż żywe, w poniedziałek, 13 listopada 2017 roku komendanci spotkali się z pracownikami cywilnymi, aby podziękować im za profesjonalne wypełnianie swoich codziennych obowiązków. Podczas uroczystego świętowania komendant złożył wszystkim obecnym wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia i życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz powodzenia w życiu prywatnym.